free web hit counter

GMW Advocaten

Particulier
Zakelijk
Vastgoed
Zorg
Internationale gemeenschap

GMW Advocaten | Weblog

Home Over GMW Weblogs

Tags: Internationaal | Particulier

In mijn praktijk heb ik de laatste jaren regelmatig te maken gehad met het Schotse echtscheidingsrecht, althans met mensen die getrouwd zijn in Schotland, de Schotse nationaliteit hebben en vervolgens als expats naar Nederland zijn gekomen. Aldaar loopt het huwelijk spaak en wil een der partijen de echtscheiding aanvragen in Nederland. Dat kan en dan kan kennis van het Schotse huwelijksvermogensrecht van belang zijn.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Er is een reeks veranderingen van het faillissementsrecht onderweg. In een eerdere blog schreef ik reeds over het wetsvoorstel ‘wet continuïteit ondernemingen I’. Nu volgt ook de Europese Commissie met aanbevelingen inzake een nieuwe aanpak van faillissementen en insolventie.

Lees verder...

Tags: Particulier

Bij het huren van een woning wordt in veel gevallen overeengekomen dat de huurder bij aanvang van de huurovereenkomst aan verhuurder een waarborgsom (meestal ter hoogte van een maand huur) moet betalen. Deze borg biedt bescherming aan de verhuurder in het geval dat de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Aan het einde van de huurovereenkomst dient de waarborgsom weer door verhuurder aan huurder teruggestort te worden, tenzij de verhuurder de waarborgsom rechtsgeldig heeft aangesproken. Maar wanneer is een verrekening met de waarborgsom nu rechtsgeldig?

Lees verder...

Tags: Particulier

Precies een jaar geleden op 1 april 2013 zijn de nieuwe rekenregels kinderalimentatie in werking getreden. Dat heeft in alimentatieland tot veel ophef geleid. De verschillen tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ berekeningen zijn namelijk aanzienlijk. Het inkt is nog niet droog of de volgende wijziging staat al weer op stapel.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

In arbeidsovereenkomsten met directeuren en hoge functionarissen is een zogeheten golden parachute clause niet ongebruikelijk. Zo’n bepaling houdt in dat de medewerker bij ontslag een gegarandeerd contractueel vastgelegd (hoog) bedrag als ontslagvergoeding krijgt – los van een rechterlijk oordeel in een ontslagprocedure. Veelal geldt wel dat de medewerker geen recht op deze zogenaamde “ingebakken gouden handdruk” heeft bij ontslag op staande voet.

Lees verder...

Tags: Particulier; Zakelijk | Vastgoed

Al sinds 1 januari 2008 is het Besluit energieprestatie gebouwen van kracht. Met dit besluit implementeerde Nederland de Europese richtlijn 2002/91/EG. Deze richtlijn heeft tot doel het stimuleren van een verbeterde energieprestatie van gebouwen in Europa. Europese Richtlijn 2010/31 van 19 mei 2010 betreft een verscherping van de eerder genoemde richtlijn. De  implementatie daarvan gaat gepaard met een aantal belangrijke wijzigingen.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Soms is er in een overeenkomst voor onbepaalde tijd (duurovereenkomsten) niets opgenomen over de opzegging. De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan over het opzeggen van dergelijke overeenkomsten.

Lees verder...

Tags: Particulier | Vastgoed | Zakelijk

Illegale onderhuur rechtvaardigt meestal de ontbinding van de huurovereenkomst, maar in deze weblog wens ik te benadrukken dat de verhuurder daarnaast óók verschillende geldvorderingen kan instellen. Ik bespreek de volgende mogelijkheden:

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Een ondernemer zonder testament: dat kan voor problemen zorgen na zijn overlijden. Bijvoorbeeld indien niet de langstlevende echtgenoot, maar een van de kinderen in het bedrijf werkt en het bedrijf wenst voort te zetten. Het erfrecht geeft hiervoor aanvullende regels.

Lees verder...

Tags: Particulier | Vastgoed | Zakelijk

Huurachterstand komt steeds meer voor, zo bleek afgelopen week. Met als uiterste gevolg de ontbinding van de huurovereenkomst. Wat zijn nu de regels?

Lees verder...
       
     
  Zoeken:   
  Op naam:   
  Periode t/m: