free web hit counter

GMW Advocaten

Particulier
Zakelijk
Vastgoed
Zorg
Internationale gemeenschap

GMW Advocaten | Weblog

Home Over GMW Weblogs

Tags: Particulier | Zakelijk

 In 2012 kwam in het nieuws dat een KLM-purser samen met enkele collega’s, kort voor vlucht van Johannesburg naar Amsterdam alcohol had gedronken. Volgens de gedragsregels van KLM is dat niet toegestaan. Ook de Wet luchtvaart en de cao-cabinepersoneel kennen een verbod binnen 10 uur voor een vlucht alcohol te drinken.

Lees verder...

Tags: Particulier

Bent u verplicht uw ex te informeren over uw nieuwe liefde? Als u denkt dat u geen verantwoording meer aan uw ex verschuldigd bent over uw liefdesleven kan u het bij het verkeerde einde hebben. In financieel opzicht bent u soms toch verplicht uw ex te informeren over uw nieuwe liefde.

Lees verder...

Tags: Particulier | Vastgoed

De huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur heeft een speciale positie in het huurrecht. Op grond van artikel 7:232 lid 2 BW gelden voor deze overeenkomst niet de specifieke huurbeschermingsregels voor woonruimte. Er is geen huurprijsbescherming, er hoeft niet opgezegd te worden en er gelden dus ook geen limitatieve opzeggingsgronden. Bovendien kan de verhuurder nooit gebonden worden aan eventuele onderhuurders of medehuurders. Behalve de gebrekenregeling (die geldt net als bij een reguliere huurovereenkomst, ook bij een huurovereenkomst van korte duur), is er dus niet zoveel waar de verhuurder rekening mee hoeft te houden.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

De zomervakantie 2014 staat voor de deur. Over vakantiewensen wordt tussen werkgevers en werknemers echter het hele jaar geprocedeerd. Zo oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 20 mei 2014 over de wens van een werknemer met Kerst 2013 vrij te zijn, terwijl zijn werkgever dat niet (volledig) had gehonoreerd. Toen de werknemer niet op zijn werk verscheen op één van de door hem gewenste vakantiedagen volgde ontslag op staande voet. Geen geldig ontslag aldus het gerechtshof.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

De wet biedt de mogelijkheid om een medeaandeelhouder te dwingen om de aandelen van een mede-aandeelhouder over te nemen (artikel 2:343 BW). Dat artikel is onderdeel van de wettelijke geschillenregeling. Zo’n vordering kan op elk gewenst moment worden ingediend. Er moet wel een situatie zijn waarin de medeaandeelhouder de rechten of belangen van de aandeelhouder zodanig schaadt, dat het voortduren van diens aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. Wanneer is daar nu sprake van?

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Het opstellen van algemene voorwaarden is gespecialiseerd werk, wat het beste aan een jurist kan worden uitbesteed. Toch kiezen veel ondernemers ervoor om - veelal uit het oogpunt van kostenbesparing - zelf algemene voorwaarden op te stellen. Ik merk de laatste tijd in mijn praktijk dat dit nog wel eens fout gaat. Er ontstaan conflicten met klanten over onduidelijke bepalingen, er worden verbodsbepalingen – welke in strijd zijn met de wet – gehanteerd, etc. In deze weblog geef ik 5 praktische tips, waarmee u enkele veelvoorkomende fouten bij het opstellen van algemene voorwaarden kunt voorkomen.

Lees verder...

Tags: Particulier

Is een valse ziekmelding een dringende reden voor ontslag op staande voet? De rechtbank Overijssel oordeelde zeer recent in kort geding van wel.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

De alimentatie die een ondernemer moet betalen wordt vaak verkeerd vastgesteld, omdat de gemiddelde winst als uitgangspunt wordt genomen en niet of onvoldoende naar de kasstromen wordt gekeken. Hoe moet het wel?

Lees verder...

Tags: Zakelijk

De afgelopen tijd lijkt de opkomst van de turbo-liquidatie turboachtige snelheid aan te nemen, terwijl deze vorm van liquidatie toch al enige tijd bestaat.

Lees verder...

Tags: Particulier

Wat als vader is overleden, de erfenis is verdeeld en iemand zich meldt met de mededeling dat hij/zij zoon/dochter is van vader. Blijkbaar heeft vader dit kind ooit verwekt, maar niemand (ook wellicht vader niet) heeft daar ooit weet van gehad. Als een kind niet erkend is (en er geen sprake is van geboorte tijdens het huwelijk) is er geen familierechtelijke betrekking ontstaan tussen het kind en de biologische vader. Daardoor erft het kind niet van rechtswege na het overlijden van vader en heeft het kind ook geen recht op de legitieme portie.

Lees verder...
       
     
  Zoeken:   
  Op naam:   
  Periode t/m: