free web hit counter

GMW Advocaten

Particulier
Zakelijk
Vastgoed
Zorg
Internationale gemeenschap

GMW Advocaten | Weblog

Home Over GMW Weblogs

Tags: Particulier

Stel, u heeft meegewerkt in de onderneming van een van uw ouders, zonder daarvoor een (passende) vergoeding te hebben ontvangen. Het Nederlandse erfrecht biedt u als kind dan mogelijkheden om na het overlijden van uw ouder alsnog een (passende) vergoeding te laten vaststellen. Dat noemen we het salaire differé.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Op 1 januari a.s. treedt een belangrijk onderdeel van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, kortweg BeZaVa, in werking. Deze wijziging heeft ingrijpende gevolgen voor werkgevers. Daar waar werkgevers nu reeds via de verplichte loondoorbetaling bij ziekte en de WGA-premie, verantwoordelijkheid dragen voor hun vaste werknemers die ziek worden en uit dienst gaan, wordt deze verantwoordelijkheid per 1 januari a.s. uitgebreid richting flexibel personeel.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

In november 2012 is er een aantal maatregelen aangekondigd, om het faillissementsrecht te herzien met het doel reorganisaties in bedrijven soepeler te laten verlopen. In dit kader is op 22 november 2013 een wetsvoorstel voor de ‘Wet continuïteit ondernemingen I’ gepubliceerd.

Lees verder...

Tags: Particulier | Vastgoed | Zakelijk

Huurders van woonruimte zijn in ons rechtsstelsel goed beschermd tegen de verhuurder, met name op het gebied van huurbeëindiging. De verhuurder kan ingevolge artikel 7:274 BW de huurovereenkomst slechts opzeggen in geval van de in dat artikel limitatief opgesomde situaties. De zogenaamde diplomatenclausule is daar één van.

Lees verder...

Tags: Particulier

Uiteindelijk is, later dan verwacht, op 1 april 2013 de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. In mijn blog “Nieuwe Aanbestedingswet per 1 januari 2013?”gaf ik al kort weer welke nieuwe regels en zaken men kon verwachten. In deze blog informeer ik u nader.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

De 3x3x3-regel is bekend bij elke arbeidsjurist en HR-adviseur: na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten binnen een periode van drie jaar, die elkaar binnen drie maanden opvolgen, is de volgende arbeidsovereenkomst er automatisch een voor onbepaalde tijd. Dat zegt de wet, artikel 7:668a BW.

Lees verder...

Tags: Internationaal | Zakelijk

Met de recente uitspraak Deutsche Lufthansa AG tegen Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (in zaak C 284/12) markeert het Europese Hof de verplichting voor nationale rechters van de lidstaten zich te voegen naar een door de Europese Commissie verrichte beoordeling inzake het bestaan van staatssteun, ook als daartegen nog wordt geprocedeerd en als het daarmee nog een voorlopige conclusie van de Commissie betreft. Nu in Nederland wetgevingsaanpassing al vier jaar stilligt, is dit een voor de (handhavings)praktijk welkome piketpaal.

Lees verder...

Tags: Particulier

De kamer wil af van de gemeenschap van goederen. De VVD, PvDA en D66 willen dat alles wat voorafgaand aan het huwelijk door de man c.q. de vrouw is opgebouwd, bij scheiding van die echtgenoot blijft en niet verdeeld behoeft te worden. Mensen trouwen later, hebben vaak al enig bezit en er wordt veel meer gescheiden. Reden voor deze partijen om het bestaande systeem eens onder de loep te nemen.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Discriminatiezaken zijn vaak lastig voor advocaten. Ten eerste zijn concrete bewijzen vaak niet voorhanden: opmerkingen van collega’s/leidinggevenden worden vaak weggewuifd als grapje of als zijnde ‘de bedrijfscultuur’. Ten tweede, mocht de discriminatie al bewezen kunnen worden, dan speelt vervolgens de vraag hoe de (immateriële) schade door de discriminatie aangetoond en onderbouwd kan worden. Dit blijkt ook niet altijd even makkelijk. Welke (juridische) stappen kan Jeffrey Koorndijk nemen na het ontvangen van dat pijnlijke e-mailbericht?

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Op 1 november 2013 heeft de Ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat strekt tot een civielrechtelijk bestuursverbod. Daar ging een consultatieronde aan vooraf. Het moet op grond van dit wetsvoorstel voor rechters mogelijk worden om frauderende bestuurders een civiel bestuursverbod op te leggen, waarna zij maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mogen besturen.

Lees verder...
       
     
  Zoeken:   
  Op naam:   
  Periode t/m: