free web hit counter

GMW Advocaten

Particulier
Zakelijk
Vastgoed
Zorg
Internationale gemeenschap

GMW Advocaten | Weblog

Home Over GMW Weblogs

Tags: Internationaal | Particulier

In de meeste Europese landen is het rechtstelsel gebaseerd op het Romeinse recht. De wet is vastgelegd in wetboeken. In Anglo Amerikaanse landen is de wet vastgelegd in rechtspraak. Gewoonterecht vormt de basis. Denk aan landen als Amerika, Engeland en Australië. Deze verschillende manier van denken levert in de praktijk soms problemen op bij een gecombineerde echtscheiding.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Tegenwoordig maakt de bonus bijna standaard onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van een werknemer. Net zoals pensioen, vergoeding van ziektekosten, een mobiele telefoon, laptop en een auto. Vakantiegeld is daarnaast natuurlijk in de wet verankerd en is een vast en niet te onderhandelen onderdeel van het salaris.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

In september 2013 schreef René Willemsen over de werking van de verklaring voor aansprakelijkheid voor schulden van dochtervennootschappen, die de wet eist van vennootschappen die een geconsolideerde jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Begin april 2014 deed de Hoge Raad een interessante uitspraak over de praktische werking van vorderingen gebaseerd op zo’n 403-verklaring.

Lees verder...

Tags: Particulier

Bij een echtscheiding komt heel wat kijken. Het gaat niet alleen om de echtscheiding zelf, maar er moeten ook tal van ‘nevenvoorzieningen’ worden getroffen, zoals een omgangsregeling, een alimentatie en een vermogensverdeling/verrekening. Het treffen van nevenvoorzieningen gaat in Nederland niet gemakkelijker dan in andere landen, scheiden wel.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Hoe zat het ook alweer met de statutair directeur in het arbeidsrecht?

Lees verder...

Tags: Internationaal | Particulier

In mijn praktijk heb ik de laatste jaren regelmatig te maken gehad met het Schotse echtscheidingsrecht, althans met mensen die getrouwd zijn in Schotland, de Schotse nationaliteit hebben en vervolgens als expats naar Nederland zijn gekomen. Aldaar loopt het huwelijk spaak en wil een der partijen de echtscheiding aanvragen in Nederland. Dat kan en dan kan kennis van het Schotse huwelijksvermogensrecht van belang zijn.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Er is een reeks veranderingen van het faillissementsrecht onderweg. In een eerdere blog schreef ik reeds over het wetsvoorstel ‘wet continuïteit ondernemingen I’. Nu volgt ook de Europese Commissie met aanbevelingen inzake een nieuwe aanpak van faillissementen en insolventie.

Lees verder...

Tags: Particulier

Bij het huren van een woning wordt in veel gevallen overeengekomen dat de huurder bij aanvang van de huurovereenkomst aan verhuurder een waarborgsom (meestal ter hoogte van een maand huur) moet betalen. Deze borg biedt bescherming aan de verhuurder in het geval dat de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Aan het einde van de huurovereenkomst dient de waarborgsom weer door verhuurder aan huurder teruggestort te worden, tenzij de verhuurder de waarborgsom rechtsgeldig heeft aangesproken. Maar wanneer is een verrekening met de waarborgsom nu rechtsgeldig?

Lees verder...

Tags: Particulier

Precies een jaar geleden op 1 april 2013 zijn de nieuwe rekenregels kinderalimentatie in werking getreden. Dat heeft in alimentatieland tot veel ophef geleid. De verschillen tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ berekeningen zijn namelijk aanzienlijk. Het inkt is nog niet droog of de volgende wijziging staat al weer op stapel.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

In arbeidsovereenkomsten met directeuren en hoge functionarissen is een zogeheten golden parachute clause niet ongebruikelijk. Zo’n bepaling houdt in dat de medewerker bij ontslag een gegarandeerd contractueel vastgelegd (hoog) bedrag als ontslagvergoeding krijgt – los van een rechterlijk oordeel in een ontslagprocedure. Veelal geldt wel dat de medewerker geen recht op deze zogenaamde “ingebakken gouden handdruk” heeft bij ontslag op staande voet.

Lees verder...
       
     
  Zoeken:   
  Op naam:   
  Periode t/m: