GMW Advocaten

Particulier
Zakelijk
Vastgoed
Zorg
Internationale gemeenschap

GMW Advocaten | Weblog

Home Over GMW Weblogs

Tags: Particulier | Zakelijk

Op 1 januari 2015 zijn de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht een feit. Dit was aanvankelijk al 1 juli 2014, maar die datum is op verzoek van de Eerste Kamer opgeschoven. De nieuwe wetstekst is inmiddels door de minister gepubliceerd. In de komende maanden komt er nog wel “reparatiewetgeving”. En ook verschijnt er in de loop van 2014 nog nadere regelgeving met onder andere een uitwerking van de regels rond bedrijfseconomische ontslagen. Desalniettemin: de grote lijn én de inwerkingstredingsdata van het nieuwe arbeids- en ontslagrecht liggen vast!

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Twee uitspraken uit juni 2014 bevestigen het belang voor de werkgever en de werknemer – althans diens advocaat – stil te staan bij pensioen als onderdeel van een beëindigingsregeling. De nadruk bij een beëindigingsregeling ligt vrijwel steeds op de hoogte van de ontslagvergoeding. Maar ook over pensioen moet goed worden nagedacht, want ook dat vertegenwoordigt een grote waarde. Met name bij vroegpensioenregelingen en als de arbeidsovereenkomst op een wat langere termijn wordt beëindigd, is het raadzaam uitgebreider stil te staan bij het onderwerp pensioen.

Lees verder...

Tags: Particulier

In mijn vorige blog wees ik u al op de problemen bij de toedeling van een woning met onderwaarde ter gelegenheid van een scheiding. De problemen stapelen zich op als één van de echtgenoten tijdens het huwelijk privé geld in de gezamenlijke woning heeft gestoken, maar bij scheiding de woning onder water staat.

Lees verder...

Tags: Particulier

Een zieke werknemer heeft gedurende twee jaar recht op doorbetaling van zijn loon. Daar staat echter wel een aantal verplichtingen tegenover. Zo dient de werknemer vanzelfsprekend mee te werken aan re-integratie én moet hij in dat kader onder omstandigheden ook andere werkzaamheden verrichten dan zijn eigen werkzaamheden, de zogenoemde passende werkzaamheden.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Langzaam maar zeker herstelt de Nederlandse economie zich van de crisis die hem in de afgelopen jaren in de greep heeft gehouden. De nadruk ligt daarbij helaas nog wel op langzaam. In 2013 behaalde Nederland nog een negatieve groei van 0.8%, maar voor 2014 wordt een hoger groeicijfer verwacht.

Lees verder...

Tags: Particulier

De gezamenlijke woning van ex-echtgenoten is in menig echtscheiding een bron van irritatie, zeker in crisistijd. Als u niet meer in de woning woont, zult u er zo snel mogelijk van af willen. Hoe doet u dat als uw ex niet meewerkt? Ik wijs u allereerst op de hobbels die u mogelijk tegenkomt.

Lees verder...

Tags: Particulier

Wil een verzoek van een besloten vennootschap om zelf failliet te worden verklaard, slagen dan moet er op grond van de Faillissementswet niet alleen sprake zijn van meerdere crediteuren. De besloten vennootschap dient ook ‘te verkeren in de toestand te hebben opgehouden te betalen’. Als er geen geld meer in de onderneming zit en er ook niet snel geld vrijkomt, eist de rechtbank dat de aanvrager een redelijk belang moet hebben bij de faillietverklaring. Maar wat is een redelijk belang?

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

 In 2012 kwam in het nieuws dat een KLM-purser samen met enkele collega’s, kort voor vlucht van Johannesburg naar Amsterdam alcohol had gedronken. Volgens de gedragsregels van KLM is dat niet toegestaan. Ook de Wet luchtvaart en de cao-cabinepersoneel kennen een verbod binnen 10 uur voor een vlucht alcohol te drinken.

Lees verder...

Tags: Particulier

Bent u verplicht uw ex te informeren over uw nieuwe liefde? Als u denkt dat u geen verantwoording meer aan uw ex verschuldigd bent over uw liefdesleven kan u het bij het verkeerde einde hebben. In financieel opzicht bent u soms toch verplicht uw ex te informeren over uw nieuwe liefde.

Lees verder...

Tags: Particulier | Vastgoed

De huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur heeft een speciale positie in het huurrecht. Op grond van artikel 7:232 lid 2 BW gelden voor deze overeenkomst niet de specifieke huurbeschermingsregels voor woonruimte. Er is geen huurprijsbescherming, er hoeft niet opgezegd te worden en er gelden dus ook geen limitatieve opzeggingsgronden. Bovendien kan de verhuurder nooit gebonden worden aan eventuele onderhuurders of medehuurders. Behalve de gebrekenregeling (die geldt net als bij een reguliere huurovereenkomst, ook bij een huurovereenkomst van korte duur), is er dus niet zoveel waar de verhuurder rekening mee hoeft te houden.

Lees verder...
       
     
  Zoeken:   
  Op naam:   
  Periode t/m: