free web hit counter

GMW Advocaten

Particulier
Zakelijk
Vastgoed
Zorg
Internationale gemeenschap

GMW Advocaten | Weblog

Home Over GMW Weblogs

Tags: Particulier | Zakelijk

Een ondernemer zonder testament: dat kan voor problemen zorgen na zijn overlijden. Bijvoorbeeld indien niet de langstlevende echtgenoot, maar een van de kinderen in het bedrijf werkt en het bedrijf wenst voort te zetten. Het erfrecht geeft hiervoor aanvullende regels.

Lees verder...

Tags: Particulier | Vastgoed | Zakelijk

Huurachterstand komt steeds meer voor, zo bleek afgelopen week. Met als uiterste gevolg de ontbinding van de huurovereenkomst. Wat zijn nu de regels?

Lees verder...

Tags: Particulier

Ook al lopen emoties vaak hoog op bij of na een echtscheiding, alimentatie is vooral een kwestie van rekenen. Maar geldt dat nog steeds als de alimentatieontvanger zich misdraagt? Blijft hij of zijn dan toch recht op partneralimentatie houden als de cijfertjes dat uitwijzen?

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Welke bevoegdheden houdt u  eigenlijk na verpanding van uw debiteurenvorderingen? Wie zijn onderneming financiert met krediet of een lening, zal aan zijn bank zekerheden moeten geven. Standaard bestaan die uit verpanding van inventaris, voorraden en/of debiteurenvorderingen. Bij verpanding van debiteurenvorderingen kan de bank de openstaande facturen van uw onderneming incasseren als u met betaling van rente of aflossing in gebreke blijft. Gelukkig komt het vaak zo ver niet, omdat u gewoonlijk wel aan uw betalingsverplichtingen jegens de bank kunt voldoen. Intussen zijn echter wel alle vorderingen op uw klanten verpand aan de bank. Wat dan zijn de rechten en plichten van u en de bank?

Lees verder...

Tags: Internationaal | Particulier

Wie een (vakantie)woning in Spanje heeft en uiteindelijk meer tijd in Spanje doorbrengt dan in Nederland, kan zijn erfenis maar beter goed regelen. Indien u namelijk vermogen of onroerend goed in meerdere landen in Europa bezit kan estate planning gecompliceerd zijn. Er zijn binnen Europa nauwelijks verdragen gesloten over de vererving van nalatenschappen. Maar er gaat iets veranderen: op 17 augustus 2015 zal definitief een verordening binnen Europa in werking treden met rechtstreekse werking in bijna alle lidstaten van de EU (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk). Daardoor zal onder andere internationale estate planning mogelijk minder complex worden.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Ontslaan, is het antwoord dat veel werkgevers nu geven. En ook naar verwachting na invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 (Wet werk en zekerheid). Dit ondanks de goede bedoelingen van de wetgever om het in dienst nemen en houden van oudere werknemers te bevorderen.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

SER Fusiegedragsregels 2000 (hierna Fusiegedragsregels) beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Ondernemingen moeten op grond van deze regels een voorgenomen fusie melden bij de Sociaal Economische Raad en moeten tegelijkertijd de vakbonden inlichten. Het secretariaat van de SER registreert de meldingen en ziet toe op de juiste naleving van de Fusiegedragsregels. De Fusiegedragsregels zijn op 5 september 2001 in werking getreden. Zij zijn toe aan herziening.

Lees verder...

Tags: Particulier

Met de nieuwe wet lesbisch ouderschap zal de juridische situatie van kinderen die opgroeien in een gezin met twee moeders straks meer in overeenstemming zijn met de feitelijke situatie. Deze wet treedt per 1 april in werking.

Lees verder...

Tags: Particulier

Wat gebeurt er met de alimentatieverplichting indien de alimentatieplichtige failliet gaat? Ontvangt de alimentatiegerechtigde dan helemaal niets meer?

Lees verder...

Tags: Particulier | Vastgoed | Zakelijk

Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De wet heeft aanzienlijke gevolgen voor woningcorporaties en andere eigenaren/verhuurders die zelf aangemerkt moet worden als leverancier van warmte. Dit is het geval bij gebouwen met stads- of blokverwarming.

Lees verder...
       
     
  Zoeken:   
  Op naam:   
  Periode t/m: