GMW Advocaten

Particulier
Zakelijk
Vastgoed
Zorg
Internationale gemeenschap

Zakelijk | Arbeidsrecht

Home Zakelijk Arbeidsrecht


Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werknemer en werkgever. Op deze rechtsverhouding is een complex stelsel van wetten en regels van toepassing dat continue aan verandering onderhevig is. De advocaten van de sectie Arbeidsrecht volgen de ontwikkelingen op de voet en plaatsen deze voor u in het juiste juridische kader.

In de relatie met uw werknemers kunt u tegen allerlei vraagstukken aanlopen. Als werkgever is het vrijwel ondoenlijk steeds op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en het beleid daarop af te stemmen. En dat hoeft ook niet, daar zijn wij voor.

GMW Advocaten adviseert zowel kleine als grote bedrijven. Wij hebben veel ervaring binnen een groot aantal sectoren van het nationale en internationale bedrijfsleven alsmede de zorg. Wij verdiepen ons grondig in uw organisatie en de cultuur van uw bedrijf. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wij alleen oplossingen kunnen aandragen als wij u kennen en begrijpen. Zeker in het arbeidsrecht is het essentieel om te weten wat de missie en visie van een bedrijf is.

Onze rol

De arbeidsrechtpraktijk is dynamisch. Problemen in de werksituatie lossen wij graag snel en effectief op. Een groot aantal problemen kan worden voorkomen door het voeren van een zorgvuldig personeelsbeleid en het hebben van de juiste arbeidscontracten. Daarmee kunnen zowel juridische - als personele kosten door u worden bespaard. De arbeidsrechtsectie heeft veel ervaring met procederen en de afgelopen jaren vele goede successen geboekt. GMW Advocaten adviseert en procedeert onder andere op de volgende gebieden:

 • Arbeidsovereenkomsten (opstellen, beoordelen en updaten van arbeidscontracten en bijzondere bedingen zoals studiekostenbeding, wijzigingsbeding, geheimhoudingsbeding, boetebeding)
 • Arbeidstijden en Arbeidsduur (Arbeidstijdenwet –ATW- en Wet Aanpassing Arbeidsduur –WAA-)
 • Arbeidsvoorwaarden (opstellen en beoordelen van medewerkershandboeken en bedrijfsreglementen, veiligheidsvoorschriften, internetprotocollen, seksuele intimidatie vraagstukken, gelijke behandelingsvraagstukken, harmonisatie)
 • Arbeidsongeschiktheid (ziekteverzuimbegeleiding en controle -Wet Verbetering Poortwachter-, re-integratie, loonsancties)
 • Arbeidsprocesrecht (processtrategie, forum- en rechtskeuze, beslag, verjaring, termijnen, bewijsrecht)
 • Bedrijfsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid
 • CAO (uitleg CAO, samenloop CAO’s, dispensatieverzoeken, bezwaar tegen algemeen verbindendverklaring, CAO-onderhandelingen)
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Disfunctioneren (dossieropbouw, schorsing en op non-actiefstelling, functiewijziging)
 • Flexibele arbeidsrelaties (overeenkomst van opdracht, managementovereenkomsten, inlening, uitzending, detachering)
 • Goed werkgeverschap
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Medezeggenschap voor de ondernemer en de Ondernemingsraad (WOR)
 • Mediation bij arbeidsconflicten
 • Ontslag (ontslag op staande voet, collectief ontslag, ontslagvergunning via UWV, ontbinding via de kantonrechter, ontslagvergoedingen, beëindigingsregelingen)
 • Reorganisaties (begeleiden collectief ontslag, afspiegelingsbeginsel, opstellen en beoordelen van een Sociaal Plan, overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties, arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames -overgang van onderneming, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden)
 • Statutair directeur en top-management

Informatie

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dat contact op met Godelijn Boonman.

Kijk ook onder Ambtenarenrecht.


Onze specialist(en)


Twitter Facebook Linkedin Email
rssfeed
Godelijn Boonman