GMW Advocaten

Particulier
Zakelijk
Vastgoed
Zorg
Internationale gemeenschap

Zakelijk | PortretrechtBekende personen zoals artiesten, acteurs en sporters hebben een populariteit met commerciële waarde. Zij hebben het recht te bepalen op welke wijze hun portret commercieel wordt geëxploiteerd. Maar ook onbekende Nederlanders hebben rechten en kunnen zich in bepaalde gevallen verzetten tegen commercieel dan wel ander gebruik van hun portret.

Het portret

Het begrip portret is overigens niet beperkt tot een gezicht maar omvat bijvoorbeeld ook gedeelten van het lichaam. Waar het om gaat is dat de betreffende persoon te identificeren valt. Het moet dus wel gaan om een herkenbare afbeelding.

Verzet tegen gebruik

Indien gebruik wordt gemaakt van een portret kan de geportretteerde zich daar tegen verzetten, indien hij daarvoor een redelijk belang heeft. Dit belang kan een persoonlijke belang zijn of een commercieel belang. Bij bekende personen zal al snel sprake zijn van een verzilverbare populariteit zodat het op commerciële wijze gebruiken van een portret al snel onrechtmatig wordt geacht. Het persoonlijk belang kan bestaan uit het gebruik van een portret in een bepaalde onwenselijke context. Ook de onbekende Nederlander kan zich dus tegen bepaalde vormen van portretgebruik verzetten.    

Procedure

Wij hebben ervaring in het adviseren en profiteren over portretrechten. Onze ervaring is dat in veel gevallen een gang naar de rechter kan worden voorkomen door het treffen van een schikking, indien de onrechtmatigheid van de publicatie min of meer overduidelijk is. Bijvoorbeeld in gevallen dat zonder toestemming gebruik is gemaakt van een foto van een bekend persoon. In sommige gevallen is de gang naar de rechter noodzakelijk. In een procedure kan een verbod worden gevorderd op het nogmaals publiceren van het portret en aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

Informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met Arthur de Groot.


Onze specialist(en)


Twitter Facebook Linkedin Email
rssfeed
Arthur de Groot