aansprakelijkheid bij een whiplash
aansprakelijkheid bij een whiplash

Aansprakelijkheid?

Het staat vaak op de bordjes in kleedkamers of bij garderobes: “De directie stelt zich niet aansprakelijk”. Allereerst is de tekst op deze bordjes niet correct. U stelt iemand aansprakelijk als uw jas kwijt is of een gekocht product kapot niet goed is. De juiste tekst op de bordjes moet zijn: “De directie is niet aansprakelijk”. Ik verwijs echter naar mijn weblog “de garderobebordjes” voor meer uitleg hierover. Aansprakelijkheid, wat is dat nou. Bedrijven krijgen veelal te maken met aansprakelijkheid als er sprake is van toerekenbare tekortkoming, ook wel wanprestatie genoemd of onrechtmatig handelen. Toerekenbare tekortkoming zal zich voordoen, indien u als aannemer of leverancier een contact  heeft gesloten en uw afnemer vind dat u niet geleverd heeft conform dit contract. De juiste spullen zaten niet in de dozen, waren rot of beantwoorde niet aan de ideeën van de afnemer.  De afnemer zal de factuur niet voldoen, met het verweer dat u toerekenbaar tekort bent geschoten in de nakoming van de overeenkomst. In veel gevallen moet er een rechter aan te pas komen om zo’n geschil te beslechten. Veelal is dit wel de doodsteek voor de handelsrelatie. Om die reden kan het de voorkeur hebben om eerst eens rustig met elkaar te praten. Voor nadere uitleg over de wanprestatie wijs ik u op de weblog “van de regen in de drup”. Aansprakelijkheid kan ook ontstaan door een onrechtmatige daad. Onrechtmatige daad komt in vele variaties voor. Er wordt veelal onderscheid gemaakt tussen drie handelingen die elk een onrechtmatige daad opleveren. Het kan gaan om een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Daarnaast dient er ook nog sprake te zijn van schade die veroorzaakt is door de onrechtmatige handeling en kan worden toegerekend aan de persoon die de daad of nalaten heeft gepleegd. Mocht u aansprakelijk zijn gesteld op grond van toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige daad, of wilt u een ander aansprakelijk stellen, dan is het goed als u van te voren contact opneemt met onze specialisten.  Zij hebben hier dagelijks mee te maken en kunnen u snel en kundig te woord staan. Zo kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.