Specialismen

Aansprakelijkheidsrecht

Het spreekwoord ‘ieder draagt zijn eigen schade’ is uitgangspunt in het aansprakelijkheidsrecht. Op die hoofdregel bestaan echter veel uitzonderingen waardoor de consequenties zijn af te wentelen op een ander. GMW advocaten adviseert, bemiddelt, onderhandelt en procedeert bij alle aansprakelijkheidsvraagstukken. Het aansprakelijkheidsrecht valt onder het burgerlijk recht, maar heeft ook raakvlakken met het straf- en bestuursrecht. In verreweg de meeste gevallen waarin aansprakelijkheid wordt aangenomen, is enig tekortschieten van personen of zaken in het geding. Denk aan een werkgever die een rol heeft bij een bedrijfsongeval of beroepsziekte, de overheid die een fout maakt in een bestemmingsplan, of een fabrikant die een product heeft geleverd dat niet werkt. Maar ook aan aanrijdingen in het verkeer en onrechtmatige daden, die aanleiding kunnen vormen om schadevergoeding te vorderen. En: waar gehakt wordt, vallen spaanders. Het kan ook u overkomen dat u aangesproken wordt tot schadevergoeding omdat er iets niet goed gelopen is. Een tekortkoming is niet het enige vereiste voor aansprakelijkheid. Van groot belang is ook de relatie met de schade. Er bestaat een recht op vergoeding van schade wanneer er een verband is te leggen met een tekortkoming, en die tekortkoming ook aan iemand toe te rekenen is. Dat hoeft niet altijd zo vanzelfsprekend te zijn. Vaak spelen ook verzekeringsmaatschappijen een rol bij de afhandeling van schades. Dit kan ook problemen opleveren, waarbij vragen van omvang van de dekking op de polis en verplichtingen van verzekeraars dikwijls aan de orde komen. GMW advocaten kan voor u onderzoeken waar juridisch gezien de grenzen liggen. Wij adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen bij aansprakelijkheidsvraagstukken en verzekeringskwesties en kunnen alle partijen bijstaan die bij dergelijke gevallen betrokken kunnen zijn: van werkgever of importeur, tot producent en zelfstandig professional of een in privé schade lijdende partij. Het bewijzen van aansprakelijkheid is vaak een lastige zaak. Is een onjuiste analyse wel een tekortkoming? Moet een gebruiksaanwijzing vermelden dat een apparaat niet 48 uur aaneen gebruikt kan worden? En waar begint of eindigt de eigen verantwoordelijkheid van partijen? Wij stellen voor u vast of er sprake is van een tekortkoming die bijvoorbeeld als onrechtmatige daad of wanprestatie kan worden gekwalificeerd. We kijken wie voor welke schade verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden kan worden. Ook kunnen we u adviseren welke stappen u het beste kunt nemen en kunnen we een rol spelen bij het onderhandelen of bemiddelen. Komt het tot een gerechtelijke procedure, dan behartigen we uw belangen praktisch en zakelijk.

Meer informatie

Heeft u vragen over aansprakelijkheidsrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Onderneming & Insolventie.

Zie ook

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wij bellen u binnen 24 uur terug binnen kantoortijden