Laura ZuydgeestLaura Zuydgeest heeft zowel de master Nederlands Privaatrecht als de master Strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen Cum Laude afgerond. Als advocaat houdt zij zich voornamelijk bezig met arbeidsrecht in de breedste zin van het woord.

Haar dagelijkse praktijk bestaat uit ontslagzaken, het aanpassen en beoordelen van arbeidsvoorwaarden, bijzondere bedingen, werkgeversaansprakelijkheid en de complexe regelgeving omtrent een zieke werknemer. Daarnaast is Laura gespecialiseerd in gelijkebehandelingswetgeving. Zij behandelt discriminatiezaken binnen en buiten het arbeidsrecht.

Laura streeft ernaar om wetgeving begrijpelijk en inzichtelijk te maken zodat samen met haar cliënt de beste strategie kan worden gekozen. Uitgangspunt is om elk geschil zo efficiënt mogelijk te beslechten. Zij is analytisch, vasthoudend en strijdvaardig. Op deze wijze weet Laura de belangen van haar cliënt optimaal te behartigen.

Naast haar werk als advocaat, treedt Laura jaarlijks op als Judge in de prestigieuze Telders Moot Court Competition. Bovendien schrijft zij elke maand een bijdrage voor het landelijke tijdschrift ‘Rendement’.

Bekijk CV