Martijn Dellebeke

Martijn Dellebeke

Martijn is werkzaam binnen de sectie Ondernemings- en Insolventierecht en is gespecialiseerd in het insolventierecht en dispute resolution. Cliënten typeren Martijn als een gedreven en oplossingsgerichte advocaat.

Martijn adviseert en procedeert met name over faillissementsrecht, aandeelhoudersgeschillen, (bestuurders)aansprakelijkheid en commerciële contracten voor cliënten uit binnen- en buitenland. Ook treedt Martijn regelmatig op als curator in faillissementen.

Daarnaast is Martijn als vaste medewerker verbonden aan het Tijdschrift voor Curatoren, en publiceert hij regelmatig artikelen op het gebied van het Insolventierecht.

Martijn is bovendien een specialist op het gebied van de Wet Homologatie Onderhands Dwangakkoord (WHOA), waarbij het doel is om namens een cliënt een onderhands akkoord met schuldeisers te sluiten en dat akkoord te laten bekrachtigen door de rechter. Ook schuldeisers die niet hebben ingestemd met het akkoord zijn daaraan gebonden.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten

Martijn Dellebeke heeft het volgende rechtsgebied in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  • Insolventierecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Alle artikelen van Martijn Dellebeke