Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht. In de “natte praktijk” leerde zij problemen snel te doorgronden, juridische maar ook praktische oplossingen te zoeken en te onderhandelen. Dit kwam ook goed van pas in het faillissementsrecht. Inmiddels heeft Mechteld zich gespecialiseerd in het faillissementsrecht en wordt zij regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator.

Mechteld is aangesloten bij de specialistenvereniging voor insolventieadvocaten “Insolad” en heeft meerdere weblogs geschreven over bestuurdersaansprakelijkheid en faillissementsfraude. Naast haar curatorschap adviseert zij ook bedrijven in moeilijkheden en adviseert hen hoe schulden het best kunnen worden gesaneerd. Tevens houdt Mechteld zich bezig met incasso van vorderingen en de algemene verbintenisrechtelijke praktijk.

Andere specialisaties van Mechteld zijn ondernemingsrecht en contractenrecht, met name het procederen en adviseren in vennootschapsrechtelijke kwesties alsmede contractrechtelijke kwesties als (bestuurders)aansprakelijkheid.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten

Mechteld van Veen-Oudenaarden heeft de volgende rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  • Insolventierecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Curriculum Vitae

Advocaat

Rechtsgebieden
Insolventie en herstructurering
Ondernemingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Contracten

Opleiding
Erasmus Universiteit Rotterdam

Werkervaring
Advocaat bij GMW advocaten

Nevenactiviteiten
Lid van Insolad (specialistenvereniging voor insolventierechtadvocaten).
Lidmaatschap van Kennisplatform Faillissements-fraude.nl

Talen
Nederlands, Engels

Heeft u vragen?

Mechteld van Veen-Oudenaarden helpt u graag

Alle artikelen van Mechteld van Veen-Oudenaarden