Internationale echtscheidingen
Internationale echtscheidingen

Kinderalimentatie voor ‘alimentatieplichtige’ ouder

Bij de vaststelling van kinderalimentatie is het vaste praktijk dat de ouder waar het kind de hoofdverblijfplaats heeft, na de scheiding kinderalimentatie ontvangt van de andere ouder. De ouder waar het kind de hoofdverblijfplaats heeft, is namelijk de ouder die de meeste kosten voor het kind dient te betalen. De rechtbank Rotterdam besliste onlangs echter dat een moeder, bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hadden, aan de vader kinderalimentatie dient te betalen.

Alimentatieplichtige ouder

Partijen hebben drie kinderen. De hoofdverblijfplaats van de kinderen werd in een eerdere uitspraak door de rechtbank Rotterdam bij de vrouw bepaald. De rechtbank heeft verder een zorgregeling vastgesteld, waarbij de kinderen ongeveer even vaak bij beide ouders verblijven. Er is sprake van een zogenoemde co-ouderschapsregeling. De rechtbank oordeelt dat de vrouw kinderalimentatie aan de man moet betalen, omdat de man voor de kinderen vergelijkbare kosten als de vrouw maakt. Net als de vrouw maakt de man namelijk kosten voor huisvesting, voeding en andere dagelijkse bezigheden. De hoogte van de kinderalimentatie die de vrouw aan de man moet betalen wordt door de rechtbank uiteindelijk vastgesteld op € 158,– per kind per maand.

Geen partneralimentatie

De man verzocht de rechtbank om naast de kinderalimentatie ook partneralimentatie vast te stellen. De vrouw had echter geen draagkracht meer om partneralimentatie te betalen. De vrouw nam haar deel van de kosten van de kinderen voor haar rekening (voor de periode dat de kinderen bij haar verblijven) en diende de man zoals aangegeven dus kinderalimentatie te betalen. De rechtbank stelde dus geen partneralimentatie vast.

Opmerkelijke uitspraak

De uitspraak van rechtbank Rotterdam is opmerkelijk, omdat de ouder waar de kinderen de hoofdverblijfplaats hebben normaal gesproken kinderalimentatie ontvangt en niet betaalt. Geheel onlogisch is de uitspraak van de rechtbank Rotterdam niet. Bij een co-ouderschapsregeling ligt de zorg van de kinderen in handen van beide ouders en is de hoofdverblijfplaats slechts een feitelijke/administratieve beslissing. De kinderen moeten immers bij één van de ouders ingeschreven zijn. Dat betekent echter niet per definitie dat de ouder waar de kinderen zijn ingeschreven een groter deel van de verzorging van de kinderen op zich neemt en meer kosten maakt voor de kinderen dan de ouder waar de kinderen niet staan ingeschreven. Wel is het een gevaarlijke uitspraak. Doordat de vrouw de man kinderalimentatie dient te betalen is er geen ruimte meer voor partneralimentatie. De man heeft hier wel behoefte aan. Het gevaar bestaat er in dat de man een deel van de kinderalimentatie, dat bedoeld is voor het levensonderhoud van de kinderen, zal gaan gebruiken voor zijn eigen levensonderhoud.