Artikel Christian Malipaard in Vastgoedrecht

De omstreden Wet kraken en leegstand (Wkl) is na jarenlange discussie uiteindelijk eind vorig jaar (1 oktober 2010) in werking getreden. Nu, bijna een jaar later, is het een goed moment om tussentijds vast te stellen of deze wet, die gebaseerd is op het strafbaar stellen van kraken en het bestrijden van leegstand, effectief is. Hoe wordt de wet door de rechtspraak geïnterpreteerd, hoe wordt de wet door leegstandbeheerders geïmplementeerd en biedt de wet de gemeenten voldoende handvatten om kraken en leegstand te bestrijden? In het magazine Vastgoedrecht (jaargang 2011, nummer 4) is een evaluatie van de hand van Christian Malipaard (GMW Advocaten) en Bob de Vilder (Camelot Europe) opgenomen.

Klik hier voor de volledige versie van het artikel.