Artikel Eva Kesler in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk

Onlangs verscheen in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP) het artikel ‘De rol van redelijkheid en billijkheid bij ontbinding van huurovereenkomsten’ van de hand van onder meer Eva Kesler. In dit artikel bespreekt zij een uitspraak van een rechter waarin een vordering tot ontruiming werd afgewezen, ondanks een door de huurder van een winkelpand veroorzaakte huurachterstand van twaalf maanden. Een verrassende uitspraak gezien het toepasselijke leerstuk van de ontbinding en de algemene lijn in de jurisprudentie. Ontbinding van een huurovereenkomst bij een huurachterstand van drie maanden is weliswaar geen automatisme, toch wordt deze maatstaf door kantonrechters regelmatig gehanteerd. Naarmate de huurachterstand groter wordt dan die drie maanden, wordt ontruiming van het gehuurde (en in de bodemprocedure dus ook ontbinding van de huurovereenkomst) veelal gerechtvaardigd geacht. De vraag of het vonnis van de rechter past in de wettelijke regeling en de geldende jurisprudentie, staat in dit artikel centraal.