Artikel Marjet Groenleer in Tijdschrift voor Scheidingsrecht

In het artikel: ‘Voortborduren op Rekenmethode Bol’, doet Marjet Groenleer, echtscheidingsspecialist van GMW Advocaten, een voorstel voor een nieuwe methode voor de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie. Haar voorstel houdt het midden tussen de ‘methode Bol’, die recht doet aan de feitelijke zorgverdeling en de’ alimentatienormen’, waarbij met standaardbedragen wordt gewerkt. De eerste methode werkt echter alleen goed in de mediationpraktijk, maar niet in de procespraktijk. Onverkorte toepassing van de tweede methode levert in veel gevallen onredelijke resultaten op.
Met haar voorstel probeert Marjet de voordelen van beide methodes te benutten en de nadelen te ondervangen.

Het EB Tijdschrift voor Scheidingsrecht is een vaktijdschrift voor echtscheidingsadvocaten en -mediators.

Klik hier voor het volledig artikel.