Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening
Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening

De eerste rechtspraak inzake het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Sinds 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening van kracht. Op basis van dit besluit moet een verhuurder van woonruimte actief optreden in geval van constatering van een huurachterstand. Hij/zij wordt geacht – na en aantal voorgeschreven aanschrijvingen aan huurder – de achterstand te melden bij de gemeente, met verschaffing van de gegevens van huurder. Door deze vroegsignalering kan dan aan de huurder eventueel schuldhulp worden verleend. De vraag is welke gevolgen het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening heeft voor een vordering tot ontruiming wegens de huurachterstand?

Wat oordeelde de rechtbank?

Op 7 juli 2022 oordeelde de rechtbank Amsterdam in kort geding dat alléén al het feit dat de verhuurder geen melding bij de gemeente had gedaan, maakte dat de verhuurder zich onvoldoende voor een oplossing had ingespannen en dat de ontruiming dus niet kon worden toegewezen. Dat was wel heel kort door de bocht.

Uit navolgende uitspraken bleek gelukkig meer nuance. De hoofdvraag is en blijft of de huurachterstand de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De rechter kan bij beantwoording van die vraag het niet melden van de huurachterstand als omstandigheid meewegen. In ECLI:NL:RBAMS:2022:5830 werd de ontruiming toegewezen, omdat in die zaak duidelijk was dat een vroegsignalering het oplopen van de huurachterstand niet had kunnen voorkomen. Ook in ECLI:RBROT:2022:8229 werd de ontruiming niet toegewezen, omdat de huurder sinds de dagvaarding de huurschuld niet meer had laten oplopen en hij inmiddels concreet kon aangeven hoe hij de opgelopen schuld zou gaan betalen. In ECLI:NL:RBROT:2022:9951 kwam het tot een tussenoplossing. Daar kreeg de huurder een term de grâce van één maand om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Conclusie Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Kortom: verhuurders moeten de meldplicht in acht nemen, maar nalatigheid in deze betekent niet meteen dat de ontruiming niet kan worden toegewezen. Heeft u ook te maken met wanbetalende huurders? Neem dan contact met ons op. GMW advocaten staat u graag bij.