Artikelen van Godelijn Boonman

Moet herplaatsing wel of niet binnen het gehele concern?

Moet herplaatsing wel of niet binnen het gehele concern?

In deze blog bespreek ik de vraag of er bij herplaatsing binnen een bedrijf wel…

Lees meer
Telt iedere bonus mee voor het berekenen van de transitievergoeding?

Telt iedere bonus mee voor het berekenen van de transitievergoeding?

Tot voor kort dachten we allemaal dat iedere bonus meetelde voor het berekenen van de…

Lees meer
Verschillen tussen de gewone en de statutair directeur

Verschillen tussen de gewone en de statutair directeur

Er zijn allerlei directeuren. En de positie van die directeuren verschilt. De meeste directeuren zijn…

Lees meer
Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

De transitievergoeding De werkgever is in beginsel een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd als de…

Lees meer
Wanneer eindigt dienstverband statutair directeur?

Wanneer eindigt dienstverband statutair directeur?

In mijn blog van 14 april 2014 heb ik uitgelegd dat de statutair directeur niet…

Lees meer
Wanneer moet een bonus betaald worden?

Wanneer moet een bonus betaald worden?

Tegenwoordig maakt de bonus bijna standaard onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van een werknemer. Net…

Lees meer
De rechtspositie van statutair directeur

De rechtspositie van statutair directeur

Hoe zat het ook alweer met de statutair directeur in het arbeidsrecht?

Lees meer
Het concurrentiebeding op de schop?

Het concurrentiebeding op de schop?

Sinds 1907 is het concurrentiebeding niet wezenlijk gewijzigd. De werknemer wordt nog steeds beperkt in…

Lees meer

Den Haag, een verzameling ministaatjes

Met de viering van 100 jaar Vredepaleis deze week wordt de internationale allure van Den…

Lees meer

Nut van deskundigenoordeel

Werkgevers: investeer in een deskundigenoordeel, het loont! De meeste werkgevers zullen wel weten dat zij…

Lees meer

Straks voorrang EU-werknemers

De overheid is voornemens de Wet Arbeid Vreemdelingen drastisch aan te passen. Dit kan voor…

Lees meer
Wonen in Frankrijk, ontslaan in Nederland

Wonen in Frankrijk, ontslaan in Nederland

Is een ontslagvergunning nodig voor een werknemer die in Frankrijk woont en in dienst is…

Lees meer
Ontslag van de onvindbare werknemer

Ontslag van de onvindbare werknemer

Wat doe je als je werknemer ziek en zoek is? De zomer staat weer voor…

Lees meer
Volledige loonstop bij weigering passende arbeid

Volledige loonstop bij weigering passende arbeid

Een loonsanctie bij re-integratie kan van toepassing zijn op het volledig loon, of op de…

Lees meer
Aannemen van personeel na UWV ontslag

Aannemen van personeel na UWV ontslag

De meeste werkgevers zullen het wel weten maar het is toch een punt dat ik…

Lees meer
Nieuw ontslagrecht levensvatbaar?

Nieuw ontslagrecht levensvatbaar?

Er is eind vorige week een sociaal akkoord bereikt door de sociale partners en dit…

Lees meer
Rechter gebonden aan Wet normering topfunctionarissen

Rechter gebonden aan Wet normering topfunctionarissen

De kantonrechter te Eindhoven (Rechtbank Oost-Brabant) acht zich in ieder geval niet gebonden aan de…

Lees meer
Ontslag statutair bestuurder van BV nu anders dan van NV?

Ontslag statutair bestuurder van BV nu anders dan van NV?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht heeft de rechtsbetrekking van een bestuurder…

Lees meer

Gelijke rechten voor expats in buitenland

Als je als expat (tijdelijk) naar het buitenland gaat om daar je werkzaamheden te verrichten,…

Lees meer
Niet meewerken aan re-integratie: Ontslag op staande voet!

Niet meewerken aan re-integratie: Ontslag op staande voet!

Onlangs schreef ik in een weblog dat het niet meewerken aan re-integratie zelden een dringende…

Lees meer
Ontslag bij niet naleven re-integratie-verplichtingen?

Ontslag bij niet naleven re-integratie-verplichtingen?

Hierover zijn al vele uitspraken gewezen en vaste lijn in de jurisprudentie is dat deze…

Lees meer
Betere ontslagbescherming expats

Betere ontslagbescherming expats

Recent heeft de Hoge Raad zich (opnieuw) uitgelaten over de vraag of het BBA van…

Lees meer

Opmerkelijke uitspraak over “delictuele verwijten”

Een Rotterdamse kantonrechter heeft onlangs een bijzondere uitspraak gewezen. Hij maakt bij de beoordeling van…

Lees meer
Ontslagvergunning nodig als werknemer in buitenland blijft wonen

Ontslagvergunning nodig als werknemer in buitenland blijft wonen

Het Gerechtshof Arnhem heeft op 12 juli 2011 weer nieuwe jurisprudentie gebracht ten aanzien van…

Lees meer
Gouden handdruk van 1.5 miljoen euro

Gouden handdruk van 1.5 miljoen euro

De werknemer in deze zaak eiste nakoming van een contractueel overeengekomen gouden handdruk van 1.5…

Lees meer
Bescherming buitenlandse werknemer tegen onterecht ontslag

Bescherming buitenlandse werknemer tegen onterecht ontslag

In Nederland kan een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd niet ontslagen worden zonder…

Lees meer

Eenzijdig wijzigen voorwaarden door werkgever mogelijk

Arbeidsvoorwaarden mogen niet eenzijdig door een werkgever gewijzigd worden. Een uitspraak van de kantonrechter in…

Lees meer
Kennelijke onredelijkheid ontslag statutair directeur

Kennelijke onredelijkheid ontslag statutair directeur

Een ondernemer werft een statutair directeur op zijn persoonlijke kwaliteiten. Omdat de leiding van de…

Lees meer
Ontslag van de stichting bestuurder

Ontslag van de stichting bestuurder

Een kantonrechter in Venlo heeft recent geoordeeld dat het vennootschapsrechtelijk ontslag van de statutair bestuurder…

Lees meer
Meer duidelijkheid hoogte vergoeding bij ontslag

Meer duidelijkheid hoogte vergoeding bij ontslag

Het Hof Den Haag heeft in zeven arresten van 14 oktober 2008 getracht meer duidelijkheid…

Lees meer
Einde dienstverband bij 65 jaar?

Einde dienstverband bij 65 jaar?

In de praktijk wordt er vaak van uitgegaan dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van…

Lees meer
Ontslag op staande voet wegens pesten

Ontslag op staande voet wegens pesten

De Haarlemse Kantonrechter heeft op 26 maart 2008 bepaald dat het treiteren van een collega…

Lees meer
De proeftijd

De proeftijd

De proeftijd is een periode waarin de werkgever en de werknemer min of meer vrijblijvend…

Lees meer
Dossieropbouw

Dossieropbouw

De meest gemaakte fout van werkgevers bij ontslag wegens disfunctioneren is het gebrek aan dossieropbouw.…

Lees meer
Geen doorbetaling loon bij ziekte als sprake is van opzet

Geen doorbetaling loon bij ziekte als sprake is van opzet

Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte heeft een werknemer op grond van de wet twee jaar…

Lees meer
Aanpassing arbeidsduur

Aanpassing arbeidsduur

Veel werknemers blijven soms zeer tegen hun zin 5 volle dagen per week werken, omdat…

Lees meer
Een dienstverband met 65-plussers: waar moeten werkgevers op letten?

Een dienstverband met 65-plussers: waar moeten werkgevers op letten?

Wat zijn de juridische gevolgen als een arbeidsovereenkomst wordt gesloten met een werknemer die ouder…

Lees meer
Ontslag op staande voet wegens het overtreden van verzuimregels

Ontslag op staande voet wegens het overtreden van verzuimregels

Als een werknemer wegens ziekte uitvalt, hebben werknemer en werkgever verplichtingen jegens elkaar in acht…

Lees meer

Managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Op 13 juli 2007 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of een…

Lees meer
Ontslag van een statutair directeur

Ontslag van een statutair directeur

Op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt inmiddels aangenomen dat een besluit…

Lees meer
Voor ontslag (met wederzijds goedvinden) naar de rechter of niet?

Voor ontslag (met wederzijds goedvinden) naar de rechter of niet?

De arbeidsrechtsectie van GMW Advocaten heeft gemerkt dat het sinds de wijziging van de Werkloosheidswet per 1 oktober…

Lees meer

Werkgever aansprakelijk voor adviezen Arbodienst?

In een geval van onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werkgever voor een zieke werknemer in de…

Lees meer
Nagelaten re-integratie kost geld!

Nagelaten re-integratie kost geld!

Als een werknemer ontslagen wordt terwijl de werkgever zich onvoldoende met zijn re-integratieverplichtingen heeft bezig…

Lees meer