Artikelen van Koen Vermeulen

Wat merkt de ambtenaar van de normalisering?

Wat merkt de ambtenaar van de normalisering?

De verwachting is dat op 1 januari 2020 de Ambtenarenwet 2017 in werking treedt. Dat…

Lees meer
De oprichting en rechten van de Europese ondernemingsraad

De oprichting en rechten van de Europese ondernemingsraad

Eind vorig jaar deed de Rotterdamse rechter een zeldzame rechterlijke uitspraak over de Europese Ondernemingsraad…

Lees meer
Werkgever wint strijd van Pensioenfonds Vleessector

Werkgever wint strijd van Pensioenfonds Vleessector

Het begin van de vele rechtszaken tussen een bedrijfstakpensioenfonds en een onderneming laat zich makkelijk…

Lees meer
De (ex-)ambtenaar en recht op transitievergoeding

De (ex-)ambtenaar en recht op transitievergoeding

In 2020 krijgt de ambtenaar bij ontslag recht op een transitievergoeding, net als gewone werknemers.…

Lees meer
Aantal leden bepaalt of bond mee mag doen aan cao-overleg

Aantal leden bepaalt of bond mee mag doen aan cao-overleg

Binnen één jaar deed de kantonrechter twee keer een uitspraak over Transavia. Een vakbond met…

Lees meer
Ontslag wegens reorganisatie vanaf augustus 2018: what’s new?

Ontslag wegens reorganisatie vanaf augustus 2018: what’s new?

Per 1 augustus 2018 zijn de UWV Uitvoeringsregels voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen veranderd. In…

Lees meer
Rechter tikt pensioenfonds op de vingers

Rechter tikt pensioenfonds op de vingers

Weer tikt de rechter een pensioenfonds op de vingers vanwege het onvoldoende informeren van een…

Lees meer
De vakbond inruilen

De vakbond inruilen

De afgelopen tijd zijn er een aantal organisaties in het nieuws geweest die een cao…

Lees meer
Het concurrentiebeding in een krappe arbeidsmarkt

Het concurrentiebeding in een krappe arbeidsmarkt

Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen moeilijk (goed) personeel vinden. En werkgevers…

Lees meer
Grenzen aan de meningsuiting van ambtenaren op social media

Grenzen aan de meningsuiting van ambtenaren op social media

Beledigende uitlatingen op de Facebookpagina van een personenchauffeur in dienst van het Ministerie van BZK…

Lees meer
Bestuurder aansprakelijk voor pensioenpremie

Bestuurder aansprakelijk voor pensioenpremie

Meer dan € 260.000,- moeten bestuurders van een schoonmaakbedrijf betalen aan het bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) voor…

Lees meer
De arbeidsrelatie in 2018: kansen en mogelijkheden voor de ondernemer?!

De arbeidsrelatie in 2018: kansen en mogelijkheden voor de ondernemer?!

“Vertrouwen in de toekomst” dat is de titel van het enkele maanden geleden gepresenteerde regeerakkoord.…

Lees meer
De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt ingrijpend

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt ingrijpend

Op 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) ingrijpend. Zoals het moeten…

Lees meer
Wat te doen met een klein pensioen?

Wat te doen met een klein pensioen?

Een “klein pensioen” lijkt een subjectief begrip. In de pensioenwereld is het duidelijk: een pensioenuitkering…

Lees meer
Mag een werkgever privé e-mailverkeer monitoren?

Mag een werkgever privé e-mailverkeer monitoren?

Werk en privé lopen steeds meer door elkaar. Thuis nog even een mailtje van het…

Lees meer
4 belangrijke vragen voor werkgevers over privacy en social media

4 belangrijke vragen voor werkgevers over privacy en social media

Werkgevers hebben als het goed is 25 mei 2018 in de agenda omcirkeld. Dan moet…

Lees meer
Kunt u vertrouwen op informatie van het pensioenfonds?

Kunt u vertrouwen op informatie van het pensioenfonds?

Bijna alle werknemers bouwen pensioen op via de werkgever. Meestal bij een pensioenfonds en soms…

Lees meer
Moet werkgever zorgen voor partnerpensioen?

Moet werkgever zorgen voor partnerpensioen?

De zogeheten “huilende weduwe” is de vrees voor elke werkgever en pensioenuitvoerder. Dit is de…

Lees meer
Is er leven zonder cao (met grote vakbonden)?

Is er leven zonder cao (met grote vakbonden)?

Ongeveer 80% van de werkgevers is lid van een werkgeversorganisatie. 17% van de werknemers is…

Lees meer
Beëindigingsovereenkomst met een ambtenaar

Beëindigingsovereenkomst met een ambtenaar

Het ambtenarenrecht en arbeidsrecht kruipen steeds meer naar elkaar toe. Met 2020 als apotheose: dan…

Lees meer
Wat zijn de rechten van een werknemer bij doorstart van een bedrijf?

Wat zijn de rechten van een werknemer bij doorstart van een bedrijf?

Werknemers hebben bescherming bij de verkoop van het bedrijf waar zij werken: de verkoop van…

Lees meer
Werkgever kan betaalde transitievergoeding terug krijgen

Werkgever kan betaalde transitievergoeding terug krijgen

Het zal één van de laatste wetsvoorstellen van Minister Asscher zijn, wel een belangrijke voor…

Lees meer
Pensioenleeftijd verder omhoog

Pensioenleeftijd verder omhoog

De verkiezingen komen er aan. Sommige politieke partijen willen de AOW-leeftijd verlagen naar 65 jaar.…

Lees meer
Billijke vergoeding: de Wijzen uit het oosten of het westen?

Billijke vergoeding: de Wijzen uit het oosten of het westen?

In het Kerstverhaal komen de Wijzen uit het oosten met geschenken. In de Wwz geldt…

Lees meer
De Eerste Kamer heeft gesproken: nu op weg naar 2020!

De Eerste Kamer heeft gesproken: nu op weg naar 2020!

Voor de liefhebber van het arbeids- en ambtenarenrecht én HR- en P&O-medewerkers van overheidsorganisaties is…

Lees meer
Let op pensioen bij bedrijfsovername

Let op pensioen bij bedrijfsovername

Duidelijkheid voor de overnamepraktijk: heeft de verkoper schulden bij een verplicht gesteld pensioenfonds, dan kan…

Lees meer
Effect van beroep werknemer op bedenktermijn

Effect van beroep werknemer op bedenktermijn

Vele duizenden overeenkomsten tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst worden jaarlijks gesloten tussen werkgevers en werknemers.…

Lees meer
Goed geformuleerd concurrentiebeding houdt stand!

Goed geformuleerd concurrentiebeding houdt stand!

Over het concurrentiebeding bestaat nogal wat borrelpraat. De werknemer denkt soms dat het tekenen van…

Lees meer
Mag KLM nu wel of niet staken?!

Mag KLM nu wel of niet staken?!

Het grondpersoneel van KLM mag tot 4 september niet staken, maar de piloten van Easyjet…

Lees meer
Topfunctionaris kan niet van twee walletjes eten

Topfunctionaris kan niet van twee walletjes eten

Hoeveel ontslagvergoeding kan een topfunctionaris krijgen? Volgens de Wet normering topinkomens (wnt) maximaal € 75.000,-…

Lees meer
Gevolgen van opzegging uitvoeringsovereenkomst

Gevolgen van opzegging uitvoeringsovereenkomst

Iedere werkgever die een eigen pensioenregeling heeft, moet ook een uitvoeringsovereenkomst hebben met een pensioenuitvoerder.…

Lees meer
Werkgever profiteert van aangekondigde wijzigingen Wwz

Werkgever profiteert van aangekondigde wijzigingen Wwz

De ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) bestaan bijna één jaar. Tijd voor…

Lees meer
Afspraken met ondernemingsraad naast cao

Afspraken met ondernemingsraad naast cao

Werkgevers hebben soms behoefte aan meer flexibiliteit rond arbeidsvoorwaarden dan de cao, of het overleg…

Lees meer
Zorgplicht werkgever bij pensioen opgerekt

Zorgplicht werkgever bij pensioen opgerekt

Werkgevers hebben sinds vorig jaar een grotere verantwoordelijkheid in de pensioencommunicatie met hun werknemers. Vooral…

Lees meer
Van VAR naar modelovereenkomst

Van VAR naar modelovereenkomst

Van schijnzekerheid naar schijnzekerheid. Dat had ook de titel kunnen zijn van deze blog over…

Lees meer
Procederen over verplichte deelneming pensioenfonds

Procederen over verplichte deelneming pensioenfonds

Voor veel ondernemingen een onaangename verrassing: een brief, of zelfs dwangbevel, ontvangen van een pensioenfonds…

Lees meer
Binding aan alternatieve cao

Binding aan alternatieve cao

Twee cao’s waar Alternatief voor Vakbond bij betrokken is, gelden sinds de kerst voor alle…

Lees meer
Cumulatie ontslagvergoeding WNT en Wwz

Cumulatie ontslagvergoeding WNT en Wwz

De Wet Normering Topinkomens lijkt uit te sluiten dat een topfunctionaris meer ontslagvergoeding krijgt dan…

Lees meer
Lessen voor ondernemer en ondernemingsraad uit recente rechtspraak

Lessen voor ondernemer en ondernemingsraad uit recente rechtspraak

Naast de vele Wwz-uitspraken, óók interessante rechtspraak voor ondernemingsraad en ondernemer afgelopen maand. Zoals over…

Lees meer
Eerste ervaringen met ontslag op staande voet onder de Wwz

Eerste ervaringen met ontslag op staande voet onder de Wwz

Werkgevers hebben ook na 1 juli 2015 mensen op staande voet moeten ontslaan. Dat bevestigt…

Lees meer
Bedrijfsovername en pensioen

Bedrijfsovername en pensioen

Pensioen is een belangrijk onderwerp bij bedrijfsovernames en bij due diligence onderzoek. Denk aan de…

Lees meer
Ophef over schending WNT

Ophef over schending WNT

Deze zomer was er media- en politieke aandacht voor het hoge salaris van een bestuurder…

Lees meer
Het keurslijf van de Wwz en de pro forma ontbinding

Het keurslijf van de Wwz en de pro forma ontbinding

Kantonrechters hebben inmiddels al enkele arbeidsovereenkomsten ontbonden met toepassing van de nieuwe ontslagregels van na…

Lees meer
Instellen cao ontslagcommissie

Instellen cao ontslagcommissie

In de blog van begin juli gaf ik een overzicht van de voor werkgevers relevante…

Lees meer
Voor werkgevers: de nieuwe ontslagregelingen en formulieren op een rij

Voor werkgevers: de nieuwe ontslagregelingen en formulieren op een rij

Het is geen enkele werkgever ontgaan: vanaf 1 juli is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De…

Lees meer
Afkoop bovenwettelijke uitkering valt buiten WNT

Afkoop bovenwettelijke uitkering valt buiten WNT

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat een ontslagvergoeding van een “topfunctionaris” niet meer mag…

Lees meer
Wet werk en zekerheid: geen transitievergoeding voor werknemer bij faillissement en surseance

Wet werk en zekerheid: geen transitievergoeding voor werknemer bij faillissement en surseance

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (‘Wwz’) op 1 juli 2015 krijgen…

Lees meer
Normalisering rechtspositie ambtenaren weer stapje dichterbij

Normalisering rechtspositie ambtenaren weer stapje dichterbij

Na een lange stilte hebben de initiatiefnemers van het wetsvoorstel tot normalisering van de rechtspositie…

Lees meer
UWV-procedure onder de Wwz

UWV-procedure onder de Wwz

Sinds 11 mei 2015 is meer bekend over de wijze van procederen bij UWV, dus…

Lees meer
cao-recht onder de Wwz

cao-recht onder de Wwz

Nederland kent zo’n 700 reguliere cao’s waaraan ongeveer 6 miljoen werknemers zijn gebonden. Per 1…

Lees meer
Werkgever probeert onder cao uit te komen

Werkgever probeert onder cao uit te komen

Werkgevers kunnen op verschillende manieren aan een cao zijn gebonden: via lidmaatschap van de werkgeversorganisatie…

Lees meer
Betere pensioencommunicatie op komst

Betere pensioencommunicatie op komst

Begin 2015 verscheen op deze website een weblog over de gevolgen voor werkgevers en pensioenuitvoerders…

Lees meer
Termijnen in de Wwz

Termijnen in de Wwz

De ingrijpende inhoudelijke wijzigingen van vooral het ontslagrecht krijgen de meeste aandacht bij de komst…

Lees meer
Ondernemingsraad krijgt meer rechten bij pensioenregeling

Ondernemingsraad krijgt meer rechten bij pensioenregeling

Werkgevers, ondernemingsraden en ieder ander kunnen in februari en maart 2015 via internetconsultatie meedenken over…

Lees meer
Het dwangbevel van een bedrijfstakpensioenfonds

Het dwangbevel van een bedrijfstakpensioenfonds

Veel bedrijfstakpensioenfondsen verkeren in een financieel lastige situatie. Dat kan reden zijn voor een pensioenfonds…

Lees meer
Wake-up-call voor slapend dienstverband

Wake-up-call voor slapend dienstverband

Werkgevers zeggen een arbeidsovereenkomst met een meer dan twee jaar zieke werknemer, die inmiddels een…

Lees meer
Rechten ontlenen aan informatie van pensioenuitvoerder

Rechten ontlenen aan informatie van pensioenuitvoerder

Een werknemer mag onder omstandigheden vertrouwen op de informatie over zijn pensioenaanspraken, die de pensioenuitvoerder…

Lees meer
Wijziging pensioenregelingen: niets doen is geen optie

Wijziging pensioenregelingen: niets doen is geen optie

In 2015 veranderen de fiscale kaders voor pensioenregelingen.

Lees meer

Begin 2015 niet met een aanzegboete

Naast het begrip opzegtermijn, heeft elke arbeidsrechtjurist en HR-medewerker vanaf 1 januari 2015 te maken…

Lees meer
Duidelijkheid over werkingssfeer verplicht pensioenfonds uitzendbranche

Duidelijkheid over werkingssfeer verplicht pensioenfonds uitzendbranche

De blog van 8 oktober (“Detacheerder onder verplicht pensioenfonds uitzendbranche“) eindigde ik met de “cliffhanger”…

Lees meer
Formulering ontslagbrief hogere wiskunde

Formulering ontslagbrief hogere wiskunde

Ontslag op staande voet vindt in 4% van alle ontslagzaken plaats. Toch zijn er veel…

Lees meer
Detacheerder onder verplicht pensioenfonds uitzendbranche

Detacheerder onder verplicht pensioenfonds uitzendbranche

De uitzendbranche kijkt al een tijd reikhalzend uit naar de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam…

Lees meer

Gedachten over de bedenktermijn

De arbeidsrechtpraktijk ziet er door de Wwz over 9 maanden, per 1 juli 2015, anders…

Lees meer
Wijziging pensioenreglement door Witteveenkader

Wijziging pensioenreglement door Witteveenkader

Eind juli 2014 heeft de Kantonrechter Amersfoort een interessante uitspraak gedaan over de vraag welk…

Lees meer
Geen cao, wel nawerking

Geen cao, wel nawerking

Veel branches hebben op dit moment geen cao. Berichten in de media maakten dit voorjaar…

Lees meer
Betrek pensioen bij beëindigingsregeling arbeidsovereenkomst

Betrek pensioen bij beëindigingsregeling arbeidsovereenkomst

Twee uitspraken uit juni 2014 bevestigen het belang voor de werkgever en de werknemer –…

Lees meer
Alcohol en luchtverkeer gaan niet samen: ontslag en nu ook geen WW

Alcohol en luchtverkeer gaan niet samen: ontslag en nu ook geen WW

In 2012 kwam in het nieuws dat een KLM-purser samen met enkele collega’s, kort voor…

Lees meer
Vakantie: door werknemer gewenst, door werkgever niet gehonoreerd

Vakantie: door werknemer gewenst, door werkgever niet gehonoreerd

De zomervakantie 2014 staat voor de deur. Over vakantiewensen wordt tussen werkgevers en werknemers echter…

Lees meer
Porno bekijken tijdens werktijd: geen ontslag op staande voet

Porno bekijken tijdens werktijd: geen ontslag op staande voet

De Raad voor Rechtsbijstand hanteert een integriteitsbeleid waarin onder meer staat dat het door medewerkers…

Lees meer
Geen premie, wel/geen pensioen

Geen premie, wel/geen pensioen

Het lijkt logisch: als er bij een pensioenuitvoerder geen premie binnen komt, dan kan de…

Lees meer
De golden parachute in het nieuwe ontslagrecht

De golden parachute in het nieuwe ontslagrecht

In arbeidsovereenkomsten met directeuren en hoge functionarissen is een zogeheten golden parachute clause niet ongebruikelijk.…

Lees meer
Wat te doen met de AOW-gerechtigde medewerker?

Wat te doen met de AOW-gerechtigde medewerker?

Ontslaan, is het antwoord dat veel werkgevers nu geven. En ook naar verwachting na invoering…

Lees meer
Instemmingsrecht bij pensioenverzekering springlevend

Instemmingsrecht bij pensioenverzekering springlevend

Deze ware woorden staan in de conclusie van de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad bij…

Lees meer
Persoonlijke aansprakelijkheid voor niet afdragen pensioenpremies

Persoonlijke aansprakelijkheid voor niet afdragen pensioenpremies

In 2013 was er in de media ophef over – het achterwege laten van –…

Lees meer
Wijziging via de pensioenfondsroute

Wijziging via de pensioenfondsroute

Bij ieder wijzigingstraject van pensioen zijn twee vragen van belang. Wie mag het pensioen wijzigen,…

Lees meer
Grenzen arbeidsrechtelijke ketenregeling: van 3x3x3 naar 2x3x6

Grenzen arbeidsrechtelijke ketenregeling: van 3x3x3 naar 2x3x6

De 3x3x3-regel is bekend bij elke arbeidsjurist en HR-adviseur: na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten binnen een…

Lees meer

Geen financiële ruimte is geen vergoeding?

Wanneer u genoodzaakt bent door de crisis de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming te beëindigen en…

Lees meer
Privaat-publieke overgang van onderneming

Privaat-publieke overgang van onderneming

Privatisering en deprivatisering leiden tot interessante vragen over de toepassing van regels van overgang van…

Lees meer
Instemmingsrecht van OR bij pensioen

Instemmingsrecht van OR bij pensioen

Hoever reikt het wettelijke instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van een pensioenregeling eigenlijk?…

Lees meer
Werkgevers met werknemers in de schulden

Werkgevers met werknemers in de schulden

“Financiële problemen op de werkvloer” kwamen via een bericht van het Nibud deze maand in…

Lees meer
Spelregels bij arbeidsrechtelijke stoelendans

Spelregels bij arbeidsrechtelijke stoelendans

Tegenwoordig wordt de stoelendansmethode door werkgevers wel gehanteerd als selectiemethode voor ontslag wegens een reorganisatie. Iedereen…

Lees meer

Gemeente betaalt geen bovenwettelijke uitkeringen

De onduidelijkheid bij gemeenten en hun ambtenaren over de uitkeringsrechten bij ontslag wegens een verstoorde…

Lees meer

Ziek van Vakantie

De zomervakanties 2013 staan voor de deur! Vaak is dit een wat rustiger periode op…

Lees meer

Studiekostenbeding geen garantie voor terugbetaling

Vaak is een studiekostenbeding standaard opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Op grond van dit beding is…

Lees meer
Te veel contact tijdens ziekte heeft averechts effect

Te veel contact tijdens ziekte heeft averechts effect

Als werkgever mag je je zieke werknemer uiteraard om inlichtingen vragen. Maar je werknemer overladen…

Lees meer

Toverformule maakt plaats voor wiskundige formule

Op 28 februari 2013 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een formule geïntroduceerd voor…

Lees meer

Privileges voor vakbondsleden

Grote ophef in februari over het voortrekken van vakbondsleden bij CAO-afspraken. Vakbondsleden die een extra…

Lees meer
Salarisaanpassing ouderen en overheid

Salarisaanpassing ouderen en overheid

Het zal niemand zijn ontgaan dat Cap Gemini van plan is het salaris van oudere…

Lees meer

Wijzigingen in Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Ondernemingsraden voelen zich vaak gepasseerd door de ondernemer. Dit blijkt uit recente onderzoeken van onder…

Lees meer
Ambtelijke corruptie

Ambtelijke corruptie

In de week dat een aantal publieke bestuurders te maken kreeg met verdenkingen van kortweg…

Lees meer

Géén nieuw Sociaal Beleid Sector Rijk

Voor reorganisaties binnen de sector Rijk gold tot 1 januari 2012 het Sociaal Flankerend Beleid.…

Lees meer

Bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor schade schuldeiser

Als bestuurder van een onderneming loop je het risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld als…

Lees meer

Inzage inbox instemmingsplichtig

De ondernemingsraad (OR) heeft twee belangrijke én krachtige rechten: het adviesrecht en het instemmingsrecht. Een…

Lees meer
Topambtenaar moet gemeente betalen

Topambtenaar moet gemeente betalen

Belangenverstrengeling en integriteit zijn belangrijke thema’s bij (semi-)publieke instellingen (zie mijn eerdere weblog Dubbele ambtelijke…

Lees meer

Dubbele ambtelijke petten in Schinnen

Regels over integriteit en de ambtseed prenten de ambtenaar in geen misbruik te maken van…

Lees meer
De Hoge Raad over leeftijdsdiscriminatie

De Hoge Raad over leeftijdsdiscriminatie

Op 13 juli 2012 heeft de Hoge Raad beslist over het vroegpensioen van KLM-piloten. In…

Lees meer
Update: wordt ambtenaar nu echt werknemer?

Update: wordt ambtenaar nu echt werknemer?

Het antwoord op deze titelvraag laat nog even op zich wachten, want de verdere behandeling…

Lees meer

De bloggende ambtenaar en zijn echtgenote

Ambtenaren kunnen zich niet ongestraft via internet denigrerend uitlaten over hun werkgever en collega’s. En…

Lees meer

Ambtenarenrecht: bij welke rechter moet u zijn?

Op 18 april 2012 veroordeelde de burgerlijke rechter in Den Haag een ambtenaar om aan…

Lees meer
Leeftijdsdiscriminatie en pensioenontslag

Leeftijdsdiscriminatie en pensioenontslag

Ongelijke behandeling is aanleiding voor veel arbeidsrechtelijke procedures. Vooral ongelijke behandeling bij leeftijd is actueel…

Lees meer

Gelijke behandeling in het nieuws

Een paar kwesties over discriminatie in april 2012 vormt aanleiding weer eens stil te staan…

Lees meer
Asociaal gedrag op social media

Asociaal gedrag op social media

Twitter, Linkedin en Facebook doen hun intrede in de arbeidsrelatie. In 2011 veroordeelt de rechter…

Lees meer

Het stakingsspook waart rond in Nederland

Veel CAO’s lopen deze maanden af, of zijn inmiddels afgelopen. Onderhandelingen over nieuwe CAO’s zitten…

Lees meer
Ambtelijke aanstelling en arbeids-overeenkomst bij elkaar optellen

Ambtelijke aanstelling en arbeids-overeenkomst bij elkaar optellen

Artikel 7:668a BW beschermt werknemers tegen flexibele arbeidsconstructies. Hierin staat dat een werkgever en werknemer…

Lees meer
Keert Albayrak echt terug op het werk?

Keert Albayrak echt terug op het werk?

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) moet van het Gerechtshof Den Haag haar algemeen directeur,…

Lees meer

De exhibitieplicht in een exhibitionistische tijd

Iedereen, en ook de werknemer, zet steeds meer informatie over zich zelf, of de baas,…

Lees meer

Individuele sponsorcontracten verleden tijd? – Deel 2

In het begin van dit jaar heeft de Voorzieningenrechter in kort geding bepaald dat het…

Lees meer
Nieuwe regels voor collectief ontslag

Nieuwe regels voor collectief ontslag

Vanaf 1 januari 2012 wordt de regeling bij collectief ontslag strenger. Nu geldt de Wet…

Lees meer
Minder wachtgeld voor rijksambtenaren

Minder wachtgeld voor rijksambtenaren

Rijksambtenaren die na 1 januari 2012 werkloos worden, krijgen minder lang recht op wachtgeld dan…

Lees meer

Einde aan “bashing” ambtenaar?!

Ambtenaren gaan vallen onder de privaatrechtelijke regels voor gewone werknemers. Dat leidt tot veel veranderingen.…

Lees meer
Werkgever aansprakelijk voor burn-out werknemer

Werkgever aansprakelijk voor burn-out werknemer

Recent is een interessant arrest gewezen over de aansprakelijkheid van de werkgever voor de burn-out…

Lees meer
De zieke ambtenaar en vakantiedagen

De zieke ambtenaar en vakantiedagen

In veel ambtelijke rechtspositieregelingen is de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte beperkt, en ook het…

Lees meer
De arbeidsrelatie in vakantietijd

De arbeidsrelatie in vakantietijd

De zomervakanties 2011 zijn begonnen! Vaak een wat rustiger periode op de werkvloer. Deze schijn…

Lees meer
Ambtenaar wordt werknemer

Ambtenaar wordt werknemer

In oktober 2010 schreef ik een weblog over de rechtspositie van de ambtenaar. Deze is…

Lees meer
Strafrechtelijke veroordeling en detentie werknemer: reden voor ontslag?

Strafrechtelijke veroordeling en detentie werknemer: reden voor ontslag?

Het is voor werkgevers en werknemers vaak een onduidelijke situatie. Wat voor maatregelen kan een…

Lees meer
Einde arbeidsovereenkomst door ontbindende voorwaarde?

Einde arbeidsovereenkomst door ontbindende voorwaarde?

Een ontbindende voorwaarde is een bepaling in de arbeidsovereenkomst die inhoudt dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt…

Lees meer

De intentieverklaring en de ondernemingsraad

Een onderneming wil met een andere onderneming samenwerken of fuseren. Er zijn vergaande gesprekken over…

Lees meer
Ontbindingsvergoeding minus WW-uitkering?

Ontbindingsvergoeding minus WW-uitkering?

Al jaren gelden de Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters als richtlijn voor het bepalen…

Lees meer

Detacheringsconstructie en overname van werknemers

Als een bedrijfsonderdeel wordt verkocht aan een ander bedrijf gaan alle werknemers mee over, met…

Lees meer
Betere ontslagbescherming voor expats dan voorheen

Betere ontslagbescherming voor expats dan voorheen

Kan een werkgever een expat zomaar ontslaan zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter?…

Lees meer
Werkwijzer Arbeidsconflicten

Werkwijzer Arbeidsconflicten

Iedere werkgever heeft op zijn tijd te maken met een arbeidsconflict. Een arbeidsconflict kan verstorend…

Lees meer

Individuele sponsorcontracten verleden tijd?

De voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft op 10 maart jl. een uitspraak gedaan die…

Lees meer
Ontslagregels voor payrollondernemingen

Ontslagregels voor payrollondernemingen

Payrolling wordt steeds populairder. Er komen ook meer regels rondom payrolling. Zo geldt er een…

Lees meer

Bescherming van klokkenluidende ambtenaren

Betrouwbaarheid en integriteit staan bij de overheid hoog in het vaandel. Misstanden moeten worden voorkomen.…

Lees meer
Terugvorderen van opleidingskosten

Terugvorderen van opleidingskosten

Werkgevers willen de werknemer graag voor een langere periode aan zich binden. Hiervoor stellen werkgevers…

Lees meer
Verschillen tussen ontslagvergoedingen blijven bestaan

Verschillen tussen ontslagvergoedingen blijven bestaan

De kantonrechtersformule geldt alleen voor de ontbindingsprocedure. De hoogte van de vergoeding bij een kennelijk…

Lees meer
Uitbetaling van niet-genoten ATV-uren

Uitbetaling van niet-genoten ATV-uren

Kan de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst uitbetaling van niet-genoten ATV-uren vorderen?

Lees meer
Loonsanctie voor werknemer die niet goed re-integreert

Loonsanctie voor werknemer die niet goed re-integreert

Wanneer een zieke werknemer niet meewerkt aan re-integratie mag de werkgever salaris inhouden. Hoeft hij…

Lees meer
Opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte?

Opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte?

De hoofdregel is dat vakantie wordt opgebouwd over de periode dat de werknemer loon ontvangt.…

Lees meer
Ontslagvergoeding maximaal één jaarsalaris

Ontslagvergoeding maximaal één jaarsalaris

Met ingang van 1 januari 2009 geldt de nieuwe kantonrechtersformule. Ontslag wordt voor werkgevers goedkoper.…

Lees meer

Verzekeringsplicht bij alle werkgerelateerde verkeersongevallen

Juist in dit jaargetijde van mist en gladheid kan een van uw werknemers gewond raken…

Lees meer
Ontslagvergoeding naar beneden?

Ontslagvergoeding naar beneden?

Iedereen kent wel de term “gouden handdruk” of de meer juridische bewoording “ontbindingsvergoeding”. En veel…

Lees meer

Gezond en toch gediscrimineerd wegens handicap

Europa bindt ook de strijd aan met een dergelijke vorm van discriminatie op de werkplek.

Lees meer