24 september 2018

Kan iemand de toegang tot een uitvaart worden geweigerd? (deel I)

Door Lucienne Diaz Murillo

Het komt regelmatig voor dat familieruzies zo hoog oplopen dat de aanwezigheid van een familielid bij de uitvaart niet (langer) op prijs wordt gesteld.

In deze blog leg ik uit wat u kunt doen als u iemand de toegang tot een uitvaart wilt weigeren.

1 – Mag iemand de toegang tot een uitvaart worden geweigerd?

De toegang tot de uitvaart of opbaring mag een ieder worden geweigerd. Reden hiervoor kan zijn dat de overledene in het testament of codicil uitdrukkelijk heeft bepaald wie er niet bij de uitvaart aanwezig mag zijn. De opdrachtgever van de uitvaart dient zich daaraan te houden. Heeft de overledene hierover niets vastgelegd, dan bepaalt de opdrachtgever wie er tijdens de plechtigheid aanwezig mag zijn en wie niet.

2 – Hoe kan iemand de toegang tot de uitvaart worden geweigerd?

De opdrachtgever dient aan de uitvaartverzorger kenbaar te maken wie de toegang tot de uitvaart moet worden geweigerd. Daarnaast doet de opdrachtgever er verstandig aan om ook de persoon in kwestie ervan op de hoogte te brengen dat hij/zij niet toegelaten mag worden tot de plechtigheid en mogelijk zelfs wordt verwijderd.

3 – Wat als iemand toch op de uitvaart verschijnt?

De uitvaartverzorger kan eventueel maatregelen nemen voor het geval de ongenodigde toch op de plechtigheid verschijnt. Hierbij dient te worden gedacht aan het inschakelen van beveiliging.

4 – Kan ik voorkomen dat iemand toch op de uitvaart verschijnt?

U kunt er ook voor kiezen om niet af te wachten tot iemand op de uitvaart verschijnt en een procedure starten. In een kort geding kunt u vorderen dat iemand niet naar de uitvaart/begrafenis/crematie mag komen en daaraan een dwangsom laten verbinden. Dit kan op zeer korte termijn. In spoedgevallen kan een kort geding worden aangevraagd op dezelfde dag dat u een advocaat inschakelt. Aangezien er in dit soort zaken snel moet worden gehandeld, doet de rechter meestal gelijk (mondeling) uitspraak. U weet dan direct waar u aan toe bent. Op deze manier kunnen vervelende situaties worden voorkomen.

U kunt niet alleen een advocaat inschakelen om namens u een procedure op te starten, maar ook om (namens u) te bemiddelen in de situatie. Eventueel kan dan een regeling tussen partijen worden getroffen.

Conclusie

Het komt vaker voor dan u denkt dat iemand op een begrafenis wordt geweigerd. Om vervelende situaties te voorkomen, is het van belang dat iemand zelf vastlegt wat zijn wensen omtrent de uitvaart zijn. Dit gebeurt echter niet altijd, waardoor nabestaanden voor vervelende situaties kunnen komen te staan. Om er zeker van te zijn dat iemand niet op de uitvaart verschijnt, wanneer dit niet in een testament of codicil is vastgelegd, is het raadzaam om tijdig voor de uitvaart een procedure in kort geding op te starten. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

 

In deel II leg ik uit wat u kunt doen wanneer u de toegang tot een uitvaart wordt geweigerd.

 

Lucienne Diaz Murillo

Lucienne Diaz Murillo

Advocaat

Lucienne is advocaat binnen de sectie Familie en Erfrecht.

Gerelateerde blogs

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer

19 april 2022

Erfenis (beneficiair of zuiver) aanvaarden of toch verwerpen?

Een erflater kan bij testament erfgenamen benoemen. Indien er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling. Wat te doen als erfgenaam indien erflater is overleden? De erfenis (nalatenschap) aanvaarden of verwerpen?

Lees meer