Recente artikelen

Spelverdelers in Toezicht

Arthur de Groot richt zich in zijn artikel Spelverdelers in Toezicht in het vaktijdschrift voor…

Lees meer
Lichtvaardige faillissementsaanvraag door UWV

Lichtvaardige faillissementsaanvraag door UWV

Een grote meerderheid van de faillissementen die worden uitgesproken, wordt aangevraagd door de UWV. Door…

Lees meer
Ontslag van een statutair directeur

Ontslag van een statutair directeur

Op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt inmiddels aangenomen dat een besluit…

Lees meer
Het gehuurde object: winkelruimte of kantoorruimte ?

Het gehuurde object: winkelruimte of kantoorruimte ?

Het huurrecht voor bedrijfsruimte onderscheidt een tweetal categorieën, te weten detailhandelsbedrijfsruimte/winkelruimte en overige bedrijfsruimte/kantoorruimte. Kortweg worden…

Lees meer
Voor ontslag (met wederzijds goedvinden) naar de rechter of niet?

Voor ontslag (met wederzijds goedvinden) naar de rechter of niet?

De arbeidsrechtsectie van GMW Advocaten heeft gemerkt dat het sinds de wijziging van de Werkloosheidswet per 1 oktober…

Lees meer

Auteursrecht op sieraden

Onlangs oordeelde de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem geheel in lijn met de geldende jurisprudentie…

Lees meer

Scheiden is (fiscaal) lijden

Indien u samen met uw partner een gezamenlijke koopwoning heeft dan zijn er bij een…

Lees meer
Tegenvallende bezoekersaantallen: gebrek van het gehuurde?

Tegenvallende bezoekersaantallen: gebrek van het gehuurde?

In een onlangs gepubliceerde uitspraak oordeelde het Gerechtshof in  Amsterdam (uitspraak van 1 juni 2006)…

Lees meer

Werkgever aansprakelijk voor adviezen Arbodienst?

In een geval van onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werkgever voor een zieke werknemer in de…

Lees meer
Sanering TNT

Sanering TNT

Nederlands grootste postbezorger TNT heeft een grote saneringsoperatie aangekondigd. Vòòr 2010 dienen 6.500 tot 7.000…

Lees meer
Het pensioen van de echtscheidende directeur-grootaandeelhouder

Het pensioen van de echtscheidende directeur-grootaandeelhouder

Het jaar 2007 brengt voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) een groot aantal veranderingen met zich op…

Lees meer
Nagelaten re-integratie kost geld!

Nagelaten re-integratie kost geld!

Als een werknemer ontslagen wordt terwijl de werkgever zich onvoldoende met zijn re-integratieverplichtingen heeft bezig…

Lees meer

Heb uw naasten lief!

De verhuurder is verplicht het genot van het gehuurde te verschaffen. Als sprake is van…

Lees meer
Wetsvoorstel herziening kinderalimentatiestelsel ingetrokken

Wetsvoorstel herziening kinderalimentatiestelsel ingetrokken

Bij brief van 9 november 2006 is het wetsvoorstel herziening kinderalimentatiestelsel ingetrokken omdat er enerzijds…

Lees meer

Versnippering en verkokering van aanbestedingsregels

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers klagen over disproportionele eisen en het gebrek aan uniformiteit bij…

Lees meer
Spreekplicht sollicitant?

Spreekplicht sollicitant?

Als werkgever wil je de meest geschikte kandidaat voor de functie aannemen en uitsluiten dat…

Lees meer