Recente artikelen

Sanering TNT

Sanering TNT

Nederlands grootste postbezorger TNT heeft een grote saneringsoperatie aangekondigd. Vòòr 2010 dienen 6.500 tot 7.000…

Lees meer
Het pensioen van de echtscheidende directeur-grootaandeelhouder

Het pensioen van de echtscheidende directeur-grootaandeelhouder

Het jaar 2007 brengt voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) een groot aantal veranderingen met zich op…

Lees meer
Nagelaten re-integratie kost geld!

Nagelaten re-integratie kost geld!

Als een werknemer ontslagen wordt terwijl de werkgever zich onvoldoende met zijn re-integratieverplichtingen heeft bezig…

Lees meer

Heb uw naasten lief!

De verhuurder is verplicht het genot van het gehuurde te verschaffen. Als sprake is van…

Lees meer
Wetsvoorstel herziening kinderalimentatiestelsel ingetrokken

Wetsvoorstel herziening kinderalimentatiestelsel ingetrokken

Bij brief van 9 november 2006 is het wetsvoorstel herziening kinderalimentatiestelsel ingetrokken omdat er enerzijds…

Lees meer

Versnippering en verkokering van aanbestedingsregels

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers klagen over disproportionele eisen en het gebrek aan uniformiteit bij…

Lees meer
Spreekplicht sollicitant?

Spreekplicht sollicitant?

Als werkgever wil je de meest geschikte kandidaat voor de functie aannemen en uitsluiten dat…

Lees meer

Beslag op en/of-rekening

Moeder en Zoon hebben samen een en/of-rekening. De Gemeente legt beslag op deze rekening (een…

Lees meer

Vergunningen nieuwe stijl

Eind vorig jaar is het wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend. Een wetsvoorstel om…

Lees meer
Illegale onderhuur aangepakt

Illegale onderhuur aangepakt

De Rechter in Amsterdam heeft recentelijk bepaald dat huurders die hun huis illegaal onderverhuren de…

Lees meer

Nieuwe prioriteiten financieël strafrecht

Het ministerie van Financiën heeft een prioritering aangebracht in zijn wetgevingsprogramma voor 2007/2008. Zo staan…

Lees meer

Schuld en rente

Het is u wellicht ontgaan maar op 1 januari 2007 is de consumentenrente bij algemene…

Lees meer
Arbeidsovereenkomsten bij doorstart na faillissement

Arbeidsovereenkomsten bij doorstart na faillissement

Indien een onderneming failliet wordt verklaard, worden de ondernemingsactiviteiten in veel gevallen geheel of gedeeltelijk…

Lees meer
1 71 72 73