28 augustus 2012

Vergoedingsrechten: een adder onder het gras

Door Thijs Sarneel

Op 1 januari 2012 is de Wet Aanpassing Gemeenschap van Goederen in werking getreden.

Voor één adder onder het gras wil ik u alvast waarschuwen aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld: huwelijke voorwaarden met uitsluiting gemeenschap van goederen

Stel man en vrouw zijn gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden, met uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. In hun huwelijkse voorwaarden staat de standaardbepaling opgenomen dat wanneer aan het vermogen van de ene echtgenoot geld wordt onttrokken ten behoeve van het vermogen van de andere echtgenoot, deze echtgenoot een nominaal vergoedingsrecht heeft op de andere echtgenoot. Bijvoorbeeld: de vrouw investeert € 50.000,– in een woning van de man. Zij heeft een vergoedingsrecht op de man.

Situatie tot 1 januari 2012

Voor investeringen als bovengenoemde gold tot 1 januari 2012 volgens de wet de nominaliteitsleer. Indien de vrouw in het voorbeeld heeft geïnvesteerd voor 1 januari 2012 komt dit voor haar neer op een nominaal vergoedingsrecht van € 50.000,– op de man. Ook volgens de huwelijkse voorwaarden in dit voorbeeld heeft de vrouw een nominaal vergoedingsrecht ter hoogte van dit bedrag.

Situatie na 1 januari 2012

Sinds 1 januari 2012 geldt volgens de wet de beleggingsleer voor investeringen gedaan na die datum heeft de vrouw in de woning van de man geïnvesteerd na 1 januari 2012, heeft. De vrouw heeft volgens de beleggingsleer ook recht op de waardestijging die het gevolg is van haar investering van € 50.000,– (ook de waardedaling is enkel voor haar rekening). Echter, in het voorbeeld hebben de echtgenoten in hun akte van huwelijkse voorwaarden opgenomen dat de vrouw een nominaal vergoedingsrecht heeft. Contract gaat in dit geval voor de wet. Dit betekent dat de situatie ongewijzigd is gebleven ten opzichte van de situatie voor 1 januari 2012: de vrouw heeft nog altijd een nominaal vergoedingsrecht. Als de echtgenoten de beleggingsleer van toepassing willen laten zijn op vergoedingsrechten, zullen zij hun huwelijkse voorwaarden moeten wijzigen, of een onderhandse overeenkomst moeten sluiten. Ik vermoed dat velen van u hier geen weet van hebben, en ervan uitgaan dat de beleggingsleer automatisch geldt voor investeringen gedaan na 1 januari 2012.

Kortom

Laat u goed informeren voordat u gaat investeren in het vermogen van uw echtgenoot dan wel uw echtgenoot gaat investeren in uw vermogen. Dat geldt evenzeer bij investeringen in uw gezamenlijk vermogen. Bij vragen aarzel niet contact met mij op te nemen.

 

Deze blog  is op 21 augustus 2020 gereviewd en geüpdatet.

Thijs Sarneel

Thijs Sarneel

Advocaat

Thijs Sarneel is gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht.

Gerelateerde blogs

25 mei 2023

Kinderalimentatie: de juridische vader vs. de biologische vader

In sommige gevallen komt het voor dat de juridische vader niet de biologische vader is. Op grond van de Nederlandse wet is de juridische vader verantwoordelijk voor het betalen van kinderalimentatie.

Lees meer

16 maart 2023

Mag u afzien van partneralimentatie?

Mag u vóór het huwelijk afspraken maken over het afzien van partneralimentatie?

Lees meer

9 maart 2023

Ex-vrouw ontvangt 204.000 euro voor 25 jaar onbetaald huishoudelijk werk

Internationale Vrouwendag was extra bijzonder voor mevrouw Ivana Moral in Spanje.

Lees meer