Arbeidsrecht

De werkgever en de werknemer moeten gezamenlijk vaststellen wat onder ‘goed functioneren’ wordt verstaan. De werkgever moet het ook duidelijk aangeven als hij vindt dat een werknemer niet goed functioneert en hoe laatstgenoemde daar verandering in kan brengen. De werkgever en de werknemer maken afspraken, waarbij zij ook vastleggen op welke momenten zij deze afspraken zullen evalueren.

(meer…)