Artikelen

Een schuldeiser kan een bestuurder aanspreken als de bestuurder namens de vennootschap verplichtingen aangaat, terwijl hij wist dat de vennootschap die niet zou kunnen nakomen en geen verhaal zou bieden voor de schade die daardoor ontstaat (de Beklamel-norm). Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 3 maart 2020 de Beklamel-norm toegepast in een zaak die zich afspeelde ten tijde van de kredietcrisis. Het arrest geeft daarmee informatie over hoe u zich als bestuurder dient te gedragen op het moment van een crisis en is daarmee uiterst relevant voor de huidige coronacrisis.

(meer…)