Bestuursrecht

In het bestuursrecht dient het verantwoordelijke bestuursorgaan er toezicht op te houden dat een (rechts)persoon zich aan de bestuursrechtelijke normen houdt. Het bestuursorgaan kan dit doen door middel van handhaving. Als u als (rechts)persoon bijvoorbeeld constateert dat uw buurman een bestuursrechtelijke norm overtreedt, wat kunt u dan doen? In een dergelijk geval kunt u een handhavingsverzoek indienen bij het verantwoordelijke bestuursorgaan. Daarover deze blog.

(meer…)