Erfrecht

Een erfgenaam (op grond van de wet of een testament) heeft de mogelijkheid zelf de keuze te maken of hij of zij de erfenis wil aanvaarden of verwerpen.

(meer…)