Erfrecht

Nabestaanden kunnen nog weleens twisten over de vraag wat er met de as van de overledene moet gebeuren. Moet de as bijvoorbeeld worden bewaard in een asbus bij één van de nabestaanden thuis of moet de as worden uitgestrooid? Leidend is steeds de (vermoedelijke) wens van de overledene. Maar hoe moet de (vermoedelijke) wens van een overleden persoon worden achterhaald en door wie wordt dat bepaald?

(meer…)