Huurrecht

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat contractuele medehuurders een beroep kunnen doen op de zgn. scheidingsregeling van artikel 7:267 lid 7 BW. Huurders die samen huren, maar uit elkaar willen gaan kunnen hierdoor ieder de rechter verzoeken de huurrelatie aan één (of enkelen) van hen toe te wijzen. Voor de ander(en) komt de huurrelatie tot een einde. De uitspraak heeft ingrijpende gevolgen voor de positie van de verhuurder die bewust met meerdere huurders een huurovereenkomst is aangegaan. In deze blog ga ik in op contractuele medehuur en de scheidingsregeling van artikel 7:267 lid 7 BW en de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad voor de positie van de verhuurder.

(meer…)