Vastgoedrecht

Voor het aanleggen van een dakterras of het plegen van een aanbouw moet doorgaans toestemming gevraagd worden aan de vergadering van de VvE. Dit volgt bijvoorbeeld uit artikel 22 lid 1 van het Modelreglement 2006, waarin staat dat iedere op-, aan-, onder- of bijbouw zonder voorafgaande toestemming is verboden. En ook uit artikel 23 lid 1 van het Modelreglement 2006, waarin staat dat een eigenaar/gebruiker zonder toestemming van de vergadering geen verandering mag aanbrengen die het architectonisch uiterlijk of de constructie van het gebouw wijzigt. Andere Modelreglementen hebben vergelijkbare bepalingen.

(meer…)