Insolventierecht

De Rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 31 mei 2022 het faillissement uitgesproken van Sales Power B.V.. Mechteld van Veen-Oudenaarden is in dit faillissement als curator aangesteld. In dit artikel leggen wij u graag uit wat dit voor u betekent.

Bent u werknemer?

Zoals gebruikelijk bij een faillissement heeft de curator de arbeidsovereenkomsten met de werknemers opgezegd. Heeft u een brief van de curator gehad, dan zal het UWV binnenkort contact met u opnemen omtrent de afwikkeling van uw dienstverband. Dit gaat buiten de curator om. U hoeft de curator dan ook niet te benaderen. De buitendienstmedewerker van het UWV neemt contact met u op. Bent of was u in dienst bij Sales Power en heeft u geen bericht gekregen, dan verzoekt de curator u om via faillissementen@gmw.nl contact met haar op te nemen. Werknemers kunnen onder het loongarantiestelsel van het UWV vallen.

Mocht u nog een mobiele telefoon of laptop van Sales Power hebben, dan zal de curator contact met u opnemen om deze in te leveren.

Bent u schuldeiser?

Het kan zijn dat u nog geld tegoed heeft van Sales Power. Schuldeisers van Sales Power kunnen hun vorderingen bij de curator indienen. Dat kan per e-mail naar faillissementen@gmw.nl. De curator verzoekt u om in de e-mail duidelijk uw naw-gegevens te noteren, kenbaar te maken dat u een vordering heeft, hoe hoog de vordering is en stukken bij te voegen over de hoogte van de vordering, zoals een eindafrekening of openstaande factuur. Via het genoemde e-mailadres kunt u ook tips en onregelmatigheden met betrekking tot het faillissement melden.

Heeft u nog vragen over het faillissement van Discount Energie, klik dan hier.

Faillissementsverslagen

De curator zal regelmatig verslag doen van het faillissement. Deze verslagen kunt u raadplegen op insolventies.rechtspraak.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het faillissement van Sales Power B.V. kunt u contact opnemen met de curator via 070-3615048 of faillissementen@gmw.nl.