Discriminatierecht

Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zich schuldig gemaakt aan discriminatie door geen dienstbetrekking aan te gaan met een vrouw vanwege haar zwangerschap.

(meer…)