Christiaan Mensink over aansprakelijkheid van bestuurders in en buiten faillissement

Op 4 december a.s. zal Christiaan Mensink, senior advocaat faillissements – en ondernemingsrecht, in het KPMG PE-café in Ridderkerk een betoog houden over de aansprakelijkheid van de bestuurder in en buiten faillissement. Gezien de huidige financiële crisis een zeer actueel en relevant onderwerp. Mensink, hoofd van ons Kredietcrisisteam zal onder andere ingaan op de indicatoren die al in de pré-insolventiefase kunnen worden onderkend. Daarna komen de risico’s voor aansprakelijkheid van bestuurders aan de orde en tot slot zal hij een aantal tips gegeven hoe met deze risico’s om te gaan. Heeft u zelf vragen en bent u niet in de gelegenheid de lezing bij te wonen, neem dan contact op met Christiaan Mensink of bel 070-3615048.