Christiaan Mensink partner GMW Advocaten

Christiaan Mensink (35) is onlangs toegetreden als partner/aandeelhouder bij GMW Advocaten in Den Haag. Hij is specialist op het terrein van het insolventie- en ondernemingsrecht. Hij wordt door de rechtbank regelmatig benoemd tot curator en bewindvoerder in grote faillissementen en surséances. Het team van curatoren en faillissementsmedewerkers binnen GMW Advocaten wordt door hem aangestuurd. Christiaan Mensink zal zich toeleggen op de verdere uitbreiding van zijn praktijk.