Conflicten rondom erfenissen

Steeds vaker worden de erfrechtadvocaten van GMW Advocaten geraadpleegd door cliënten die hun belangen bij de verdeling van een erfenis door hen willen laten behartigen. De belangen van de verschillende erfgenamen willen daarbij nog wel eens uiteen lopen, met alle consequenties van dien. Als gevolg daarvan is de sectie erfrecht, onder leiding van Marieke Morshuis, de afgelopen jaren gestaag uitgebreid. De stijgende media-aandacht voor kwesties als deze heeft daar ook toe bijgedragen. Zo besteedde het nieuwsprogramma Nieuwsuur op 2 januari 2013 uitgebreid aandacht aan het onderwerp (klik hier).

Indien u meer wenst te weten te komen over hetgeen er kan spelen rondom erfenissen en wat een advocaat in dat opzicht voor u kan betekenen, wordt hierbij verwezen naar specifieke informatie elders op deze website.