De Erfenisdesk

Heeft u vastgelegd wat er moet gebeuren indien u ziek wordt of komt te overlijden? Veel mensen weten niet hoe je dat moet aanpakken. Onze advocaten merken dat er veel onduidelijkheid bestaat omtrent testamenten en erfenissen.  Heeft u al eens nagedacht over:

 • Een testament
 • De vraag of uw partner een testament heeft en wat daar in staat
 • Wat er met uw onderneming gebeurt na uw overlijden
 • De vraag of je familie kan onterven
 • Hoe je er achter kan komen of je onterfd bent
 • De vraag of uw vermogen na uw overlijden in goede handen is
 • Hoe u uw nabestaanden achterlaat
 • Hoe je een erfenis kan aanvaarden
 • Wat er met uw online accounts (zoals social media) gebeurt na uw overlijden
 • Hoe uw nabestaanden de erf-en inkomstenbelasting moeten aangeven
 • Wie u als executeur wil aanstellen
 • Uw bezittingen als uw gezin uit meerdere nationaliteiten bestaat.

Om antwoord te geven op al deze vragen hebben wij de Erfenisdesk opgericht. Gespecialiseerde advocaten –die de hele dag alleen maar met erfrecht bezig zijn-  vertellen u over uw rechten en plichten. Wees problemen vóór en kom met al uw vragen op 9 november 2016 naar de Dag van het Erfrecht, georganiseerd door de Erfenisdesk. U krijgt 30 minuten kosteloos advies van één van onze erfrechtadvocaten. Aanmelden kan via info@erfenisdesk.com.