De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt ingrijpend
De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt ingrijpend

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt ingrijpend

Op 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) ingrijpend. Zoals het moeten betalen van het minimumloon bij overeenkomsten van opdracht, vervoersovereenkomsten en aanneming van werk. Ook wijzigen de regels over werken op basis van stukloon en het moeten betalen van minimumloon én vakantiebijslag bij overwerk. De minister constateert dat handhaving van de doelstellingen van de wet, zoals werkenden een sociaal aanvaardbare tegenprestatie te geven voor de verrichte arbeid, in de praktijk niet goed mogelijk is.

Koen Vermeulen schreef hier een artikel over voor het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk. Dit artikel geeft een beschrijving van de wijzigingen in de WMM en wat die betekenen voor de praktijk, voor met name minimumloners en hun werk-/opdrachtgevers. Ook wordt ingegaan op de vraag of de wetswijzingen leiden tot de door de minister gewenste betere handhaafbaarheid en naleving van de wet.

Lees hier het gehele artikel: TAP-07-2017