Discriminatie op de werkvloer
Discriminatie op de werkvloer

Discriminatie op de werkvloer

Steeds meer bedrijven zetten zich actief in voor een inclusieve werkvloer, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Maar, het komt nog steeds voor dat werknemers gediscrimineerd worden op grond van hun seksuele geaardheid of identiteit. Berichten over transseksuele vrouwen die geen gebruik mogen maken van het vrouwentoilet op het werk of een Italiaanse advocaat die publiekelijk verkondigt geen homoseksuele mensen in dienst te willen nemen zijn nog steeds aan de orde van de dag.

Uitbereiding van artikel 1 van de Grondwet

Op basis van verschillende nationale en internationale wetgeving is discriminatie op basis van geaardheid of identiteit verboden. Eerder dit jaar heeft de Eerste Kamer ingestemd met een uitbereiding van artikel 1 van de Grondwet, inhoudende het toevoegen van handicap en seksuele gerichtheid als verboden grond voor discriminatie.

Arbowet

Tevens dient de werkgever op grond van de Arbowet de risico’s in kaart te brengen en beleid te voeren om discriminatie op het werk te voorkomen of beperken. Een mogelijke uitwerking hiervan is het opzetten van een klachtenprocedure en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

College van de Rechten van de Mens

Als sprake is van discriminatie kan er een klacht ingediend worden bij het College van de Rechten van de Mens. Dit is een onafhankelijke instantie die zich bezig houdt met mensenrechten in Nederland. Bij een gegronde klacht, wordt het oordeel van het College gepubliceerd. De discriminerende partij wordt daarin met naam en toenaam vermeldt. Ook kan de civiele rechter fikse schadevergoedingen toewijzen.

Wordt u gediscrimineerd of juist beticht van discriminatie? Wij kunnen u adviseren over de verplichtingen ter voorkoming van discriminatie, gelijke behandelingswetgeving en de juridische mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op.