Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding belemmert een werknemer om na afloop van het dienstverband bij een concurrent aan de slag te gaan. Vanwege de ingrijpende gevolgen worden aan het overeenkomen van een concurrentiebeding strenge eisen gesteld. Schending van een geldig beding kan tot torenhoge boetes leiden.

Schriftelijk en meerderjarig

Een geldig concurrentiebeding moet schriftelijk overeen worden gekomen met een meerderjarige werknemer. Indien niet aan deze eisen is voldaan, dan is het beding ongeldig.

Tijdelijk contract

Indien op of na 1 januari 2015 een tijdelijk contract is gesloten met een concurrentiebeding, dan dient in het beding de noodzaak ervan te worden gemotiveerd, anders is het beding ongeldig. Een werknemer kan de noodzaak van het beding door de rechter laten toetsen. De rechter kan het beding (gedeeltelijk) vernietigen en buiten toepassing verklaren. Als hoofdregel geldt dat een concurrentiebeding in een tijdelijk contract niet is toegestaan.

Contract voor onbepaalde tijd

De hiervoor genoemde motivatie is niet vereist in een beding dat wordt overeengekomen in een contract voor onbepaalde tijd. Wel kan een werknemer in kort geding schorsing van een concurrentiebeding vorderen als hij door het beding onevenredig wordt benadeeld en geen andere baan kan vinden.

Vergoeding concurrentiebeding

Indien het concurrentiebeding een werknemer ernstig belemmert bij het vinden van een nieuwe baan maar wel noodzakelijk is omwille van de belangen van de werkgever, dan kan de rechter het beding ook in stand laten maar de werkgever veroordelen tot het betalen van een vergoeding.

Relatiebeding

Een relatiebeding verbiedt een werknemer om na einde dienstverband contacten te onderhouden met relaties van de vorige werkgever. Voor het overeenkomen van een relatiebeding gelden eveneens de hiervoor beschreven regels.

Artikelen

Grenzen-aan-meningsuiting-van-ambtenaren-op-social-media
Houdt een concurrentiebeding stand na een functiewijziging?
Moet herplaatsing wel of niet binnen het gehele concern?
"Ik pak mijn zooitje, je bekijkt het maar!"
Telt iedere bonus mee voor het berekenen van de transitievergoeding
Mag een werkgever privé e-mailverkeer monitoren?
Matiging transitievergoeding gerechtvaardigd?
4-belangrijke-vragen-voor-werkgevers-over-privacy-en-social-media
Brand in een flatgebouw
s er leven zonder cao (met grote vakbonden)?
Positieve uitspraak voor Nederlandse voetbalwereld
Beëindigingsovereenkomst met een ambtenaar
Is verbod op hoofddoek toegestaan
Werkgever kan betaalde transitievergoeding terug krijgen
Strenge eisen voor een relatiebeding
Billijke vergoeding: de Wijzen uit het oosten of het westen?