Internationale arbeidsverhouding

GMW advocaten is volledig thuis in het internationaal arbeidsrecht. Dit rechtsgebied wordt steeds belangrijker in een alsmaar mondialer opererende economie. Naast internationaal opererende bedrijven begeleiden wij ook werknemers, die in het buitenland of in Nederland werkzaam zijn voor een Nederlands of buitenlands bedrijf of instelling.

Internationale arbeidsverhouding

Bij de internationale arbeidsverhouding moet eerst worden beoordeeld welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. Zelfs als partijen een rechtskeuze hebben gemaakt, betekent dit niet altijd dat alleen dat recht ook van toepassing is. Met onze kennis van de internationale regelgeving wijzen wij u de weg.

GMW advocaten is uw partner op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht. Wij adviseren vreemdelingen en (aanstaande) werkgevers over het migratieproces. Wij kunnen u daarbij begeleiden en u dit proces deels uit handen nemen..

Artikelen

Compensatie-transitievergoding-2020-waar-in-2019-al-opletten
Wetsvoorstel-arbeidsmarkt-in-balans;-de-wijzigingen-op-een-rij
Beroep-op-ketenregeling-verworpen
Schriftelijke-aanzeggins-onmisbaar
Wat merkt de ambtenaar van de normalisering?
Pilot strike
Reintegration
8 punten ontslag
Change of workplace reasonable?
European Works Council
Calculate holiday pay
Grenzen-aan-meningsuiting-van-ambtenaren-op-social-media
Houdt een concurrentiebeding stand na een functiewijziging?
Moet herplaatsing wel of niet binnen het gehele concern?
"Ik pak mijn zooitje, je bekijkt het maar!"