Ontslaggronden combineren

Per 1 januari 2020 kunt u een werknemer ontslaan via de kantonrechter door meerdere ontslagredenen te combineren. Naar verwachting maakt dat ontslag voor de ondernemer eenvoudiger, maar mogelijk wel iets duurder. Hoe ziet dat er uit?

Dossieropbouw

De wet en rechters stellen strenge eisen aan een ontslag wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Zorgvuldige dossieropbouw, waar enige tijd over heen gaat, is daarbij het toverwoord en tegelijk regelmatig een struikelblok voor een succesvolle ontslagprocedure.

Combinatie van halve ontslagredenen

De nieuwe ontslaggrond – de zogeheten i-grond of cumulatiegrond – past daar voor de werkgever een mouw aan. Ook als u het disfunctioneringsdossier of bewijs van de onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie niet rond krijgt, kunt u via de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst bereiken. Dat kan door die andere “halve” ontslaggronden te combineren tot de i-grond. Zo kan een combinatie van bijvoorbeeld disfunctioneren en/of verstoorde arbeidsrelatie en/of ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, leiden tot een einde van de arbeidsovereenkomst via de rechter.

Hogere vergoeding

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt wegens die cumulatiegrond, dan kán de rechter de werkgever veroordelen tot betaling van maximaal 50% extra transitievergoeding. Dat lijkt wellicht veel geld maar een werknemer enkele maanden langer in dienst houden dan gewenst, kan al duurder zijn.

Onderhandelen over beëindiging: maximaal 1,5 x transitievergoeding

Omdat deze cumulatiegrond dus “duurder” kan zijn dan ontslag wegens alléén disfunctioneren of wegens alléén een verstoorde relatie, zal die cumulatiegrond in een procedure meestal als zogeheten subsidiaire ontslaggrond aan de rechter worden voorgelegd. Bij voorafgaande onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst kunt u die combinatiegrond en de iets hogere maximale extra vergoeding al wel inzetten.

Voor advies over de vraag of uw dossier al voldoende is voor ontslag, staan de arbeidsrechtspecialisten van GMW advocaten voor u klaar.

Artikelen

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet
Dagdieverij

Dagdieverij

een verstoorde arbeidsverhouding
Ontslag bij reorganisatie
Wanneer is werknemer hersteld
Werknemers werven met groene arbeidsvoorwaarden
De zorgplicht van de werkgever
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst
Nakomen van pensioentoezegging
Studiekosten en nevenwerkzaamheden
‘Voorwaardelijk’ ontslag op staande voet
De schrijnende nabestaandenpensioenregeling
Dossieropbouw bij de disfunctionerende werknemer
Eenzijdige verlaging van het loon
Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen
Grensoverschrijdend gedrag
What is a redundancy scheme
Schending geheimhoudingsbeding
Controleren Mail en Surfgedrag
Pan Europees Pensioen Product