College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie.

Klachtprocedure

Indien er sprake lijkt te zijn van discriminatie, kan er een klacht worden ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College is gespecialiseerd in de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling en zal een oordeel geven over de vraag of er sprake is van discriminatie. Bovendien kan het College aanbevelingen doen om discriminatie in de toekomst tegen te gaan. De oordelen van het College worden gepubliceerd en hierbij wordt de discriminerende partij met naam genoemd. Uitspraken van het College zijn niet bindend en het College kan geen schadevergoeding of andere maatregelen opleggen. Wel zal het oordeel voor een rechter meestal zwaar wegen en zal de publicatie van het oordeel veel negatieve publiciteit op kunnen leveren.

Oordeel eigen handelen

Een organisatie die twijfelt over het eigen beleid kan een oordeel omtrent eigen handelen vragen aan het College. Het College neemt in dat geval het beleid onder de loep, toetst of er sprake is van ongerechtvaardigd onderscheid en kan aanbevelingen doen over het beleid. Het oordeel zal niet met naam en toenaam gepubliceerd worden.

Bijstand

In principe is de procedure bij het College kosteloos. Vertegenwoordiging door een advocaat is niet verplicht. Gelet op de complexiteit van de gelijkebehandelingswetgeving verdient het evenwel aanbeveling om juridische bijstand in te roepen. GMW advocaten heeft de kennis en ervaring in huis om u van advies te voorzien.

Advocaten

Artikelen

Fikse schadevergoeding wegens zwangerschapsdiscriminatie
Is verbod op hoofddoek toegestaan