Remedies

De wet verbiedt het maken van ongerechtvaardigd onderscheid. Indien dit verbod wordt overtreden dan zijn er een aantal mogelijkheden om compensatie voor het onrechtmatig handelen te krijgen.

Klacht

Het College voor de Rechten van de Mens kan gevraagd worden om een oordeel over de discriminatie te geven. Deze procedure is laagdrempelig en kosteloos.

Gerechtelijke (civiele) procedure

Voor schadevergoeding en andere remedies, zoals vernietiging van ontslag, moet een gerechtelijke procedure gestart worden. De enkele vaststelling dat er sprake is van discriminatie leidt al tot een schadeplicht, volgens rechtspraak variërend van een symbolisch bedrag tot een vergoeding van
€ 5.000,00. Aanvullende materiële schadevergoeding dient onderbouwd en aangetoond te worden.

Aangifte

Het Wetboek van Strafrecht stelt discriminatie strafbaar. Indien er sprake is van ongerechtvaardigd onderscheid kan daarvan aangifte worden gedaan. Het Openbaar Ministerie zal vervolgens beoordelen of er voldoende bewijs voorhanden is om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. Bedrijven met een strafrechtelijke veroordeling kunnen uitgesloten worden van overheidsopdrachten.

Advocaten

Artikelen

Fikse schadevergoeding wegens zwangerschapsdiscriminatie
Is verbod op hoofddoek toegestaan