Pensioen & echtscheiding

Pensioen is een bijzonder onderdeel bij een echtscheiding. Wat gebeurt er met uw pensioen na echtscheiding? Houdt u recht op uw eigen pensioen of moet u dit delen met uw ex-partner? Mag u hier zelf afspraken over maken? GMW advocaten heeft voor u de antwoorden.

Hoe wordt ouderdomspensioen verdeeld?

In beginsel hebben beide echtgenoten na echtscheiding recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd (pensioenverevening). Volgens de standaardregeling betaalt de pensioenverzekeraar vanaf het moment dat de pensioengerechtigde echtgenoot met pensioen gaat rechtstreeks aan de ander hetgeen hem of haar toekomt. In onderling overleg kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden. Er kan echter ook voor conversie (splitsing in twee losse delen) worden gekozen.

Blijft het recht op nabestaandenpensioen na echtscheiding bestaan?

Het nabestaandenpensioen wordt meestal “premievrij gereserveerd”, zodat bij het overlijden van de ene echtgenoot de ander bijzonder nabestaandenpensioen ontvangt. Als dit is opgebouwd op risicobasis, bestaat na echtscheiding geen recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Niet alleen vervalt de alimentatie dan bij overlijden, maar er bestaat dan ook geen recht meer op nabestaandenpensioen.

Uitzonderingssituaties

Voor ondernemers die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd, gelden bijzondere regels. In dat geval kan een geschil met de ander ontstaan over de verplichting om het pensioen geheel of gedeeltelijk af te storten bij een bank of verzekeraar, omdat er onvoldoende liquiditeit is of de onderneming in gevaar komt als het geld aan het bedrijf wordt onttrokken. Ook voor expats gelden vaak bijzondere regels. Buitenlandse verzekeringsmaatschappijen zijn niet gebonden aan de Nederlandse wet. Dat betekent dat zij niet verplicht zijn rechtstreeks aan de echtgenoot van de pensioengerechtigde uit te keren.

Artikelen

Photo coming soon
Hans van Meerten
Amber Willemsen
Werkgever wint strijd van Pensioenfonds Vleessector
Rechter-tikt-pensioenfonds-op-de-vingers
Wat te doen met een klein pensioen?
Koen Vermeulen