Pensioen ontslag

De pensioen advocaten van GMW advocaten adviseren bij vragen over de pensioenregeling, het opstellen van een pensioenartikel in een arbeids- of beëindigingsovereenkomst en de pensioengevolgen van ontslag.

De arbeidsvoorwaarden pensioen

Voor veel werknemers is pensioen nog altijd een belangrijke arbeidsvoorwaarde, die de werkgever soms verplicht is aan te bieden – en deels te betalen. Een pensioenplicht kent Nederland niet. Dus in beginsel kunnen werkgever en werknemer met elkaar afspraken maken over deelname aan een bepaalde pensioenregeling.

Verplichte pensioenregeling

In de praktijk is die contractvrijheid toch vaak beperkt. Een op de werkgever toepasselijke cao kan namelijk verplichten tot het aan de werknemers aanbieden van een pensioenregeling. Ook kan een werkgever op grond van een wettelijk verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, gehouden zijn om aan de medewerkers een pensioenregeling aan te bieden.

Afstandsverklaring

Als er sprake is van een verplichte pensioenregeling dan kan een werknemer niet kiezen daarvan afstand te doen; hij moet verplicht deelnemen en de werkgever moet de premie (werknemers- en werkgeversdeel) afdragen. In andere gevallen kan de werknemer wel kiezen voor het tekenen van een zogeheten afstandsverklaring. Daarmee verklaart hij uitdrukkelijk geen gebruik te maken van het aanbod van de werkgever voor deelname aan een pensioenregeling.

Informatieplicht

De werkgever is verplicht om de werknemer te informeren over de vraag óf er een pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde van toepassing is.

Pensioenontslagbeding

Op het pensioen als arbeidsvoorwaarde zijn de regels uit de Pensioenwet en die van het arbeidsrecht van toepassing, zoals bijvoorbeeld over eenzijdige wijziging van een pensioenregeling en over het ontslag op de AOW-gerechtigde of pensioenleeftijd (pensioenontslagbeding). Uiteraard spelen vragen over pensioen(schade) ook een grote rol bij procedures over ontslag en bij het sluiten van beëindigingsovereenkomsten.

Artikelen

Photo coming soon
Hans van Meerten
Amber Willemsen
Werkgever wint strijd van Pensioenfonds Vleessector
Rechter-tikt-pensioenfonds-op-de-vingers
Wat te doen met een klein pensioen?
Koen Vermeulen