Pensioenregeling

Vrijwel alle werknemers bouwen via de werkgever (verplicht) pensioen op.  De financiële belangen zijn groot, zoals de maandelijkse betaling van de pensioenpremie en de vraag hoeveel pensioenuitkering dat bij 67 jaar (of later) oplevert. Voor u als werknemer is het dus van belang alert te zijn op de inhoud en wijzigingen van uw pensioenregeling. De pensioenadvocaten van GMW advocaten staan u daarin bij.

Verplichte pensioenregeling

De meeste werknemers hebben geen keuze; evenmin overigens als de werkgever. Zo’n 75% is verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling die op basis van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds voor de hele branche geldt, of er is sprake van een ondernemingspensioenfonds. Toch moet u als werknemer opletten of de werkgever u wel als deelnemer bij het pensioenfonds aanmeldt, of u wel het juiste pensioen opbouwt en of de pensioenpremie wel wordt afgedragen aan het pensioenfonds.

Wijziging van pensioen

Een kleiner deel van de werknemers bouwt via de werkgever pensioen op bij een pensioenverzekeraar. Ook dan wordt deelname vaak verplicht, maar soms is het als werknemer mogelijk om door middel van een zogeheten afstandsverklaring aan te geven dat u geen pensioen wilt opbouwen; dan betaalt u dus ook geen premie. Ook bij een verzekerde pensioenregeling moet u als werknemer alert zijn op de juiste premieafdracht en bij voorstellen van de werkgever tot wijziging van de voorwaarden. Wijziging van een pensioenregeling kan niet zomaar, en zeker niet zonder instemming van de werknemer.

Uw financiële belang

GMW advocaten adviseert en procedeert voor individuele werknemers, maar ook voor groepen werknemers. Want pensioen is een collectief product. Een pensioenregeling en wijziging daarvan heeft gevolgen voor een groep, of alle werknemers van een bedrijf of branche.

Artikelen

Persoonlijke mededeling aan elke polishouder
Het nieuwe pensioenakkoord
RVU-regeling
zwarte zwanen
Scheidingsadvocaat Na het pensioen doorwerken en alimentatie betalen
De schrijnende nabestaandenpensioenregeling
Pan Europees Pensioen Product
Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde pensioenpremies
Pensioenprocedures
Slapend dienstverband en pensioen
Bestuurder aansprakelijk voor pensioenpremie
Kunt u vertrouwen op informatie van het pensioenfonds
Moet werkgever zorgen voor partnerpensioen?
Beëindigingsovereenkomst met een ambtenaar
Pensioenleeftijd verder omhoog