Arbeidsmigratie

U bent werkgever en heeft werknemers voor u werken met verschillende achtergronden en nationaliteiten. U weet dat discriminatie bij het vervullen van een vacature niet is toegestaan. Toch mag u als werkgever niet zomaar elke sollicitant ongeacht diens nationaliteit te werk stellen. Niet iedereen is zonder meer vrij om te werken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als werkgever heb je een vergaande verantwoordelijkheid om dit te controleren.

Wie mag er in Nederland komen werken?

In Nederland mogen mensen werken die de Nederlandse nationaliteit hebben, of de nationaliteit van één van de landen van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). De EER is de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Zwitserland behoort niet tot de EER maar voor dit land gelden dezelfde regels. Deze landen behoren tot de EU en de EER. 

Welke verantwoordelijkheden heeft u als werkgever?

Uw eerste verantwoordelijkheid is het nagaan van de nationaliteit van de persoon die bij u komt werken. Dit doet u aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Let er hierbij op, dat de nationaliteit van een werknemer niet altijd overeenkomt met het land waar het identiteitsbewijs is uitgegeven. Voor werknemers met de nationaliteit van één van de landen uit de EER + Zwitserland geldt het vrij verkeer van werknemers. Zij mogen zonder beperkingen bij u komen werken.

Toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt is ook vrij toegestaan voor vreemdelingen die in het bezit zijn van een geldig vreemdelingendocument waarop staat aangetekend dat zij vrije toegang hebben. Op de achterzijde van het vreemdelingendocument staat dan de volgende tekst (de arbeidsmarktaantekening):

“Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist.”

Deze aantekening houdt in dat voor de houder van dat vreemdelingendocument geen beperkingen bestaan om hem of haar arbeid voor u te laten verrichten. Let u er bij de controle op, dat u niet alleen de arbeidsmarktaantekening controleert, maar ook de geldigheid van het vreemdelingendocument.

Naast de bovengenoemde aantekening zijn er andere arbeidsmarktaantekeningen waarmee de houder van het vreemdelingendocument arbeid voor u mag verrichten. Het is aan te raden om dit altijd eerst na te (laten) gaan voordat u de vreemdeling voor u laat werken. In veel van deze gevallen dient de arbeidskracht namelijk wel eerst aan een aantal voorwaarden te voldoen. U als werkgever zal dan iets moeten doen om ervoor te zorgen dat de kracht aan de voorwaarden doet. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Zodra dit op orde is, kunt u de betreffende persoon werkzaamheden voor u laten verrichten.

De verplichtingen die u als werkgever heeft, vloeien voort uit de Wet arbeid vreemdelingen.

Wij helpen u graag

Heeft een vraag? Neem gerust contact met ons op.

 

Artikelen