Erkend referent

Een referent is een persoon of een organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. De referent heeft ten aanzien van de vreemdeling bepaalde zorgplichten.

Niet alle referenten zijn erkend referent. Als erkend referent kan optreden de werkgever met wie de vreemdeling een arbeidsovereenkomst heeft gesloten. De werkgever dient hiertoe eerst een verzoek in te dienen bij het IND om zich te laten erkennen als erkend referent.

Verblijfsdoel

De erkenning als referent is steeds afhankelijk van het verblijfsdoel van de vreemdeling. Er is de erkend referent voor het verblijfsdoel kennismigranten, voor reguliere arbeid (denk aan seizoensarbeid), voor het onderwijs, en voor onderzoek. Het IND houdt een openbaar register bij van de erkende referenten.

Vrijwillig

In sommige gevallen is de erkenning vrijwillig en levert het u enkele administratieve voordelen op. Erkenning is bijvoorbeeld niet verplicht voor seizoensarbeid of voor de vreemdeling als houder van een Europese blauwe kaart. Ook is dit niet verplicht wanneer u gebruik wilt maken van de ICT-Richtlijn.

Verplicht

In andere gevallen, is een erkenning verplicht. Wanneer u een vreemdeling als kennismigrant of als onderzoeker naar Nederland wilt halen, is de werkgever verplicht erkend referent te zijn.

U bent (of wordt) werkgever en u wilt zich laten erkennen als referent? U dient hiervoor te voldoen aan een flink aantal voorwaarden. Wij kunnen u hierbij adviseren of u het proces uit handen nemen.

Artikelen