GVVA

Een vreemdeling van buiten de EU/EER en Zwitserland mag pas in Nederland werkzaamheden verrichten wanneer hij/zij beschikt over een GVVA. De EER is de Europese Economische Ruimte. Hiertoe behoren alle landen van de EU (de Europese Unie) + de landen Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

De GVVA is een gecombineerde vergunning voor verblijf en voor arbeid. Wanneer uw werknemer voor een periode van langer dan drie maanden in Nederland arbeid voor u komt verrichten, dient u deze vergunning bij het IND aan te vragen.

U kunt als werkgever niet zomaar een GVVA aanvragen voor uw buitenlandse werknemer.

  1. Eerst dient u gedurende een periode van vijf weken te hebben geprobeerd om de vacature te vervullen door een werknemer uit de EU/de EER of Zwitserland. Dit heet het prioriteit genietend aanbod. Voor moeilijk vervulbare functies is dit zelfs een periode van drie maanden.
  2. U dient de vacature te hebben aangemeld bij het UWV (Het werkgeversservicepunt via www.werk.nl).
  3. Wanneer de vacature vijf weken bij het UWV heeft uitgestaan zonder dat deze is vervuld, kunt u de GVVA aanvragen.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregel dat u een GVVA dient aan te vragen. Hierover kunnen wij u adviseren. Wanneer de periode waarin arbeid wordt verricht korter is dan drie maanden, hoeft u bijvoorbeeld wellicht geen GVVA aan te vragen maar kunt u volstaan met een TWV (een tewerkstellingsvergunning of werkvergunning).

Wanneer de werknemer al een verblijfsrecht heeft, kan voor het mogen verrichten van arbeid wellicht worden volstaan met de aanvraag van alleen een TWV, in plaats van een GVVA.

Voor werknemers die naar Nederland komen als Kennismigrant, als houder van een Europese Blauwe kaart of met toepassing van de ICT-Richtlijn is evenmin een GVVA nodig.

Artikelen