Handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen

Wanneer de Inspectie SZW geconstateerd heeft dat sprake is van een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen waarvoor een boete kan worden opgelegd, stelt de Inspectie daarvan een rapport op. Dit heet het boeterapport. Dit rapport vermeldt welke overtredingen er volgens de Inspectie SZW zijn begaan. Het boeterapport vermeldt nog niet welke boete er eventueel zal worden opgelegd. Als werkgever ontvang je dit boeterapport ook. Aan de hand van dit boeterapport beoordeelt de Inspectie SZW of er een boete opgelegd wordt. Heeft u een boeterapport ontvangen? Neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Kennisgeving

Wordt een boete opgelegd, dan krijgt u hiervoor eerst een kennisgeving. Deze kennisgeving vermeldt de geconstateerde overtreding, het voornemen om een boete op te leggen, en het voorgenomen boetebedrag. Heeft u een kennisgeving ontvangen, neem dan onmiddellijk contact met ons op: de termijnen om actie te ondernemen zijn zeer kort.

Zienswijze

Heeft u  als werkgever een kennisgeving ontvangen? U kunt binnen twee weken na de kennisgeving een zienswijze indienen, een reactie op de voorgenomen boete. Het is niet verplicht om een zienswijze in te dienen maar het is wel aan te raden. Er kunnen omstandigheden spelen die aanleiding zijn om de voorgenomen boete te matigen of om te volstaan met een waarschuwing. Dien je geen zienswijze in, dan zal de boete in elk geval conform de kennisgeving worden opgelegd. Het is daarom raadzaam om ons in te schakelen zodra u de kennisgeving ontvangt.

Wanneer de termijn voor het indienen van de zienswijze is verstreken, ontvang u als werkgever de boetebeschikking. Dit is het besluit waarbij de Inspectie SZW een boete oplegt of daarvan afziet. Wanneer de Inspectie SZW een boete oplegt, vermeldt de beschikking de hoogte van deze boete. Heeft u een zienswijze ingediend, dan bevat de beschikking een reactie op die zienswijze.

Heeft een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Artikelen