Kennismigrantenregeling

Een kennismigrant is een migrant niet afkomstig uit de EU/EER/Zwitserland die in Nederland komt werken vanwege zijn specialistische kennis, om zo een bijdrage te leveren aan de kenniseconomie. Wilt u als werkgever een kennismigrant in dienst nemen dan dient u erkend referent te zijn.

Een kennismigrant is vrijgesteld van de verplichting om een GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) of TWV (tewerkstellingsvergunning) aan te vragen. Bij een kennismigrant wordt via een inkomenstoets gekeken of er belang is bij toelating van de vreemdeling tot Nederland. Daarnaast worden er voorwaarden gesteld aan de functie. De kennismigrant dient werkzaam te zijn als leidinggevende, specialist of trainee.

De salarisnorm is met ingang van 1 januari 2021 als volgt:

Kennismigrant 30 jaar of ouder:          € 4.752 bruto per maand
Kennismigrant jonger dan 30 jaar:      € 3.484 bruto per maand

Voor deze salarisnorm tellen mee de vergoedingen en toeslagen wanneer deze in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen, en indien en voor zover deze elke maand weer aan de kennismigrant worden uitbetaald. Voor de salarisnorm tellen niet mee de vakantiebijslag, eventueel loon in natura en onregelmatig loon.

Wanneer u een verblijfsvergunning heeft met als verblijfsdoel ‘het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst’ oftewel “Zoekjaar Hoogopgeleiden” en u dient tijdens de looptijd van deze vergunning of direct aansluitend daaraan de aanvraag in voor een vergunning met als verblijfsdoel kennismigrant, dan komt u in aanmerking voor de verlaagde salarisnorm. Per 1 januari 2020 betreft het een bedrag van 2.497 bruto per maand. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hiervoor omschreven. Let wel! Dien de aanvraag tijdig in. Wacht u te lang, dan zijn de normale regels voor kennismigranten ook op u van toepassing.

Voor wetenschappelijk onderzoekers en voor artsen in opleiding gelden afwijkende voorwaarden op de kennismigrantenregeling. Bent u een kennismigrant of wilt u een kennismigrant in diensten nemen? Wij adviseren u graag.

Artikelen