Ontslag geven

Ontslag kent vele gedaantes. Iedere wijze van beëindiging kent eigen spelregels en valkuilen. Waar moet u op letten?

Loopt een tijdelijk contract van zelf af?

De einddatum in de arbeidsovereenkomst markeert het einde van het dienstverband. Zorgt u er voor dat u één maand voor de einddatum aan de werknemer laat weten of en zo ja onder welke voorwaarden u met elkaar verder wilt gaan. Stilzwijgend doorwerken na de einddatum kan de start van een nieuwe (vaste) arbeidsovereenkomst betekenen.

Kunt u zo maar opzeggen?

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet “zo maar” met een briefje of mailtje opzeggen. Daartoe moet de werkgever eerst beschikken over voorafgaande toestemming van UWV, namelijk bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) of na twee jaar ziekte. Ook het tussentijds beëindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan niet zo maar: dat kan alleen met instemming van de werknemer, of toestemming van UWV of kantonrechter. Wel kunt u tijdens de proeftijd gewoon met een briefje of mailtje opzeggen.

Ontslag op staande voet lijkt makkelijk gegeven

U kunt de arbeidsovereenkomst wél direct opzeggen in geval van ontslag op staande voet. Dat moet “onverwijld”, dus vrijwel direct nadat u hebt ontdekt dat de werknemer grovelijk over de schreef is gegaan. Het geven van ontslag op staande voet lijkt makkelijk (“Wij ontslaan u wegens diefstal” volstaat echter niet voor een geldig ontslag). Want het vraagt zorgvuldige formulering van de feiten en ontslagredenen in de brief, omdat de werkgever alles moet bewijzen in een eventuele procedure.

Ontbinding via de kantonrechter

Wilt u afscheid nemen van de werknemer wegens

  • disfunctioneren
  • verwijtbaar handelen
  • een verstoorde arbeidsrelatie, of
  • een combinatie van ontslagredenen

dan verzoekt u aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een zorgvuldig opgebouwd dossier is noodzakelijk. De advocaten van GMW advocaten kunnen dat graag voor u beoordelen, daarover adviseren en de ontbindingsprocedure voeren waarbij ook kennis en ervaring van de procesregels van groot belang is.

Vaststellingsovereenkomst als voorkeursroute

Bij voorkeur komt u met de werknemer in goed overleg tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst. De advisering vanuit GMW advocaten is daarop veelal gericht, teneinde tijd en kosten te besparen. De formulering van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst luistert nauw, om misverstanden en latere procedures over open eindjes te vermijden.

Is er een voornemen tot ontslag? Neem contact op met de arbeidsrechtspecialisten van GMW advocaten.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Belemmeringsverbod en zzp’ers

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

Lees meer over
Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

Lees meer over
Het nieuwe studiekostenbeding

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer

Lees meer over

14 maart 2023

Kleine hartjes, grote gevolgen

Sinds de MeToo beweging in 2017 is het aantal gerechtelijke uitspraken waarin seksueel overschrijdend gedrag het onderwerp is exponentieel gestegen.

Lees meer

Lees meer over

7 maart 2023

Werken waar je wilt in 2023?!

De coronatijd ligt al weer even achter ons. Een tijd waarin thuis of elders dan op de werkplek werken, meer dan gebruikelijk was en werd.

Lees meer

Lees meer over

24 januari 2023

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet; werkgevers zullen interne meldprocedures voor klokkenluiders moeten aanpassen. En klokkenluidende werknemers krijgen meer bescherming tegen arbeidsrechtelijke maatregelen.

Lees meer

Lees meer over

5 januari 2023

Dagdieverij

Sinds de coronapandemie werken we massaal thuis en, tegen de verwachting van sommige arbeidsmarkdeskundigen in, lijkt in deze trend geen verandering te zitten. Niet gek want voor zowel werkgevers als werknemers kan thuiswerken voordelen hebben.

Lees meer

Lees meer over

27 december 2022

Een verstoorde arbeidsverhouding

Het komt in de beste organisaties voor: een medewerker en een leidinggevende die niet met elkaar door één deur kunnen. De span­ningen op de werkvloer lopen dan al snel op, waarbij de werksfeer binnen de afde­ling negatief wordt beïnvloed.

Lees meer

Lees meer over

13 december 2022

Ontslag bij reorganisatie

Het nieuws staat er - na een relatief rustige periode - weer vol van: reorganisaties en herstructureringen. Bedrijven als Philips, Intel, Twitter en Facebook die aankondigen een deel van hun werknemers te laten gaan.

Lees meer

Lees meer over