Ontslag geven

Ontslag kent vele gedaantes. Iedere wijze van beëindiging kent eigen spelregels en valkuilen. Waar moet u op letten?

Loopt een tijdelijk contract van zelf af?

De einddatum in de arbeidsovereenkomst markeert het einde van het dienstverband. Zorgt u er voor dat u één maand voor de einddatum aan de werknemer laat weten of en zo ja onder welke voorwaarden u met elkaar verder wilt gaan. Stilzwijgend doorwerken na de einddatum kan de start van een nieuwe (vaste) arbeidsovereenkomst betekenen.

Kunt u zo maar opzeggen?

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet “zo maar” met een briefje of mailtje opzeggen. Daartoe moet de werkgever eerst beschikken over voorafgaande toestemming van UWV, namelijk bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) of na twee jaar ziekte. Ook het tussentijds beëindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan niet zo maar: dat kan alleen met instemming van de werknemer, of toestemming van UWV of kantonrechter. Wel kunt u tijdens de proeftijd gewoon met een briefje of mailtje opzeggen.

Ontslag op staande voet lijkt makkelijk gegeven

U kunt de arbeidsovereenkomst wél direct opzeggen in geval van ontslag op staande voet. Dat moet “onverwijld”, dus vrijwel direct nadat u hebt ontdekt dat de werknemer grovelijk over de schreef is gegaan. Het geven van ontslag op staande voet lijkt makkelijk (“Wij ontslaan u wegens diefstal” volstaat echter niet voor een geldig ontslag). Want het vraagt zorgvuldige formulering van de feiten en ontslagredenen in de brief, omdat de werkgever alles moet bewijzen in een eventuele procedure.

Ontbinding via de kantonrechter

Wilt u afscheid nemen van de werknemer wegens

  • disfunctioneren
  • verwijtbaar handelen
  • een verstoorde arbeidsrelatie, of
  • een combinatie van ontslagredenen

dan verzoekt u aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een zorgvuldig opgebouwd dossier is noodzakelijk. De advocaten van GMW advocaten kunnen dat graag voor u beoordelen, daarover adviseren en de ontbindingsprocedure voeren waarbij ook kennis en ervaring van de procesregels van groot belang is.

Vaststellingsovereenkomst als voorkeursroute

Bij voorkeur komt u met de werknemer in goed overleg tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst. De advisering vanuit GMW advocaten is daarop veelal gericht, teneinde tijd en kosten te besparen. De formulering van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst luistert nauw, om misverstanden en latere procedures over open eindjes te vermijden.

Is er een voornemen tot ontslag? Neem contact op met de arbeidsrechtspecialisten van GMW advocaten.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

14 november 2023

Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

U heeft een eigen bedrijf en tot 50 medewerkers in dienst. Vanwege bedrijfseconomische redenen moet u helaas reorganiseren en afscheid nemen van een aantal medewerkers.

Lees meer

Lees meer over
Controverse over concurrentiebeding

19 oktober 2023

Controverse over concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is geen rustig bezit. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, zien wij in de praktijk veel conflicten en procedures over het concurrentiebeding.

Lees meer

Lees meer over
Loon opschorten of stopzetten

12 oktober 2023

Loon opschorten of stopzetten?

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer 104 weken recht op loondoorbetaling. In die periode hebben de werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen.

Lees meer

Lees meer over
Finale kwijting en pensioenschade

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Pensioenontslag

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag met een fiks prijskaartje

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag op staande voet de ontslagbrief

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

13 juni 2023

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde: wat kost dat?

Menig werkgever in Nederland is zich ervan bewust dat het uitrollen van een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, gebonden is aan de nodige regels.

Lees meer

Lees meer over
Belemmeringsverbod en zzp’ers

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

Lees meer over