Transitievergoeding voor werkgevers

Ontslaat u een werknemer dan heeft de werknemer vaak recht op een transitievergoeding.

Sinds 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de eerste dag van het arbeidscontract recht op een transitievergoeding. Ook als op initiatief van de werkgever het tijdelijke contract niet verlengd wordt, bestaat een recht op de transitievergoeding. Of de werknemer aansluitend een nieuwe baan heeft, doet niet aan dit recht af.

Hoogte

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het brutomaandsalaris en het aantal jaren dat uw werknemer voor u gewerkt heeft. De totale transitievergoeding is gelijk aan 1/3 van het brutomaandsalaris vermenigvuldigd met het aantal jaren dat uw werknemer voor u gewerkt heeft. Soms tellen dienstjaren bij opvolgende werkgevers mee. Bijvoorbeeld als u uw werknemer bij u is komen werken omdat u een bedrijf(sonderdeel) hebt overgenomen. Was uw werknemer tussen twee contracten langer dan zes maanden uit dienst? Dan tellen de oude contracten niet mee bij het berekenen van de transitievergoeding.

Onder het brutomaandsalaris vallen alle vaste en variabele salariscomponenten. Ook bijvoorbeeld een bonus wordt gedeeltelijk meegenomen in de berekening. Een pensioenbijdrage en reiskostenvergoeding worden niet meegenomen in de berekening van de transitievergoeding.

Recht op transitievergoeding

Een werknemer heeft in de volgende gevallen recht op een transitievergoeding:

  • Hij wordt ontslagen anders dan wegens ernstig verwijtbaar handelen;
  • Zijn tijdelijke contract wordt niet verlengd op initiatief van de werkgever. Wanneer een werknemer een aanbod tot verlenging van zijn contract afwijst, bestaat het recht op transitievergoeding niet.
  • De werknemer neemt zelf ontslag als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dit kan het geval zijn als u als werkgever de re-integratieverplichitngen bij ziekte (in ernstige mate) niet nakomt. De werknemer moet zich in dat geval wenden tot de rechter met een verzoek om transitievergoeding.

Een werknemer heeft geen recht op transitievergoeding in onder meer de volgende omstandigheden:

  • De werknemer neemt zelf ontslag;
  • De arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd;
  • De werknemer slaat een aanbod voor een contractsverlenging af;
  • De werknemer wordt ontslagen en hij heeft ernstig verwijtbaar gehandeld. Let op, bij een ontslag wegens verwijtbaar handelen of een ontslag op staande voet kan mogelijk een recht op transitievergoeding bestaan;
  • Werkgever en werknemer gaan met wederzijds goedvinden, vaak door middel van een beëindigingsovereenkomst, uit elkaar. In dat geval wordt vaak wel een ontslagvergoeding afgesproken, maar verplicht is het dan niet.

Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die na twee jaar langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst gaat, heeft ook recht op transitievergoeding. U kunt de betaalde transitievergoeding onder bepaalde omstandigheden van de overheid gecompenseerd krijgen. Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet:

  • de werknemer ontslagen zijn wegens langdurige ziekte. U kunt dit aantonen door een ontslagvergunning van het UWV of een ontbindingsbeschikking van de rechter of een beéindigingsovereenkomst waaruit blijkt dat deze gesloten is wegens langdurige ziekte, en;
  • de transitievergoeding betaald zijn.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Belemmeringsverbod en zzp’ers

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

Lees meer over
Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

Lees meer over
Het nieuwe studiekostenbeding

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer

Lees meer over

14 maart 2023

Kleine hartjes, grote gevolgen

Sinds de MeToo beweging in 2017 is het aantal gerechtelijke uitspraken waarin seksueel overschrijdend gedrag het onderwerp is exponentieel gestegen.

Lees meer

Lees meer over

7 maart 2023

Werken waar je wilt in 2023?!

De coronatijd ligt al weer even achter ons. Een tijd waarin thuis of elders dan op de werkplek werken, meer dan gebruikelijk was en werd.

Lees meer

Lees meer over

24 januari 2023

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet; werkgevers zullen interne meldprocedures voor klokkenluiders moeten aanpassen. En klokkenluidende werknemers krijgen meer bescherming tegen arbeidsrechtelijke maatregelen.

Lees meer

Lees meer over

5 januari 2023

Dagdieverij

Sinds de coronapandemie werken we massaal thuis en, tegen de verwachting van sommige arbeidsmarkdeskundigen in, lijkt in deze trend geen verandering te zitten. Niet gek want voor zowel werkgevers als werknemers kan thuiswerken voordelen hebben.

Lees meer

Lees meer over

27 december 2022

Een verstoorde arbeidsverhouding

Het komt in de beste organisaties voor: een medewerker en een leidinggevende die niet met elkaar door één deur kunnen. De span­ningen op de werkvloer lopen dan al snel op, waarbij de werksfeer binnen de afde­ling negatief wordt beïnvloed.

Lees meer

Lees meer over

13 december 2022

Ontslag bij reorganisatie

Het nieuws staat er - na een relatief rustige periode - weer vol van: reorganisaties en herstructureringen. Bedrijven als Philips, Intel, Twitter en Facebook die aankondigen een deel van hun werknemers te laten gaan.

Lees meer

Lees meer over