Transitievergoeding voor werkgevers

Ontslaat u een werknemer dan heeft de werknemer vaak recht op een transitievergoeding.

Sinds 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de eerste dag van het arbeidscontract recht op een transitievergoeding. Ook als op initiatief van de werkgever het tijdelijke contract niet verlengd wordt, bestaat een recht op de transitievergoeding. Of de werknemer aansluitend een nieuwe baan heeft, doet niet aan dit recht af.

Hoogte

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het brutomaandsalaris en het aantal jaren dat uw werknemer voor u gewerkt heeft. De totale transitievergoeding is gelijk aan 1/3 van het brutomaandsalaris vermenigvuldigd met het aantal jaren dat uw werknemer voor u gewerkt heeft. Soms tellen dienstjaren bij opvolgende werkgevers mee. Bijvoorbeeld als u uw werknemer bij u is komen werken omdat u een bedrijf(sonderdeel) hebt overgenomen. Was uw werknemer tussen twee contracten langer dan zes maanden uit dienst? Dan tellen de oude contracten niet mee bij het berekenen van de transitievergoeding.

Onder het brutomaandsalaris vallen alle vaste en variabele salariscomponenten. Ook bijvoorbeeld een bonus wordt gedeeltelijk meegenomen in de berekening. Een pensioenbijdrage en reiskostenvergoeding worden niet meegenomen in de berekening van de transitievergoeding.

Recht op transitievergoeding

Een werknemer heeft in de volgende gevallen recht op een transitievergoeding:

  • Hij wordt ontslagen anders dan wegens ernstig verwijtbaar handelen;
  • Zijn tijdelijke contract wordt niet verlengd op initiatief van de werkgever. Wanneer een werknemer een aanbod tot verlenging van zijn contract afwijst, bestaat het recht op transitievergoeding niet.
  • De werknemer neemt zelf ontslag als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dit kan het geval zijn als u als werkgever de re-integratieverplichitngen bij ziekte (in ernstige mate) niet nakomt. De werknemer moet zich in dat geval wenden tot de rechter met een verzoek om transitievergoeding.

Een werknemer heeft geen recht op transitievergoeding in onder meer de volgende omstandigheden:

  • De werknemer neemt zelf ontslag;
  • De arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd;
  • De werknemer slaat een aanbod voor een contractsverlenging af;
  • De werknemer wordt ontslagen en hij heeft ernstig verwijtbaar gehandeld. Let op, bij een ontslag wegens verwijtbaar handelen of een ontslag op staande voet kan mogelijk een recht op transitievergoeding bestaan;
  • Werkgever en werknemer gaan met wederzijds goedvinden, vaak door middel van een beëindigingsovereenkomst, uit elkaar. In dat geval wordt vaak wel een ontslagvergoeding afgesproken, maar verplicht is het dan niet.

Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die na twee jaar langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst gaat, heeft ook recht op transitievergoeding. U kunt de betaalde transitievergoeding onder bepaalde omstandigheden van de overheid gecompenseerd krijgen. Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet:

  • de werknemer ontslagen zijn wegens langdurige ziekte. U kunt dit aantonen door een ontslagvergunning van het UWV of een ontbindingsbeschikking van de rechter of een beéindigingsovereenkomst waaruit blijkt dat deze gesloten is wegens langdurige ziekte, en;
  • de transitievergoeding betaald zijn.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Een tweede proeftijd is dat mogelijk

7 december 2023

Een tweede proeftijd: is dat mogelijk?

Veel werkgevers denken dat een proeftijd uitsluitend in de eerste arbeidsovereenkomst met de werknemer overeengekomen mag worden. Dit is niet zo.

Lees meer

Lees meer over
Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

14 november 2023

Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

U heeft een eigen bedrijf en tot 50 medewerkers in dienst. Vanwege bedrijfseconomische redenen moet u helaas reorganiseren en afscheid nemen van een aantal medewerkers.

Lees meer

Lees meer over
Controverse over concurrentiebeding

19 oktober 2023

Controverse over concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is geen rustig bezit. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, zien wij in de praktijk veel conflicten en procedures over het concurrentiebeding.

Lees meer

Lees meer over
Loon opschorten of stopzetten

12 oktober 2023

Loon opschorten of stopzetten?

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer 104 weken recht op loondoorbetaling. In die periode hebben de werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen.

Lees meer

Lees meer over
Finale kwijting en pensioenschade

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Pensioenontslag

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag met een fiks prijskaartje

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag op staande voet de ontslagbrief

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

13 juni 2023

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde: wat kost dat?

Menig werkgever in Nederland is zich ervan bewust dat het uitrollen van een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, gebonden is aan de nodige regels.

Lees meer

Lees meer over