Curatele, bewind en mentorschap

Iemand die zelf geen verantwoorde beslissingen kan nemen, kan onder curatele, mentorschap en bewind komen te staan. Deze persoon krijgt dan een wettelijk vertegenwoordiger die bepaalde beslissingen voor hem neemt. GMW advocaten in Den Haag heeft de kennis en ervaring om in dit soort situaties bijstand te verlenen.

Verantwoorde beslissingen nemen

Door een ziekte, wilsonbekwaamheid of beperking kunnen sommige mensen niet goed overzien welke gevolgen bepaalde keuzes hebben. De rechterbank kan dan een wettelijk vertegenwoordiger aanwijzen: een curator, mentor of bewindvoerder. Daarbij moet goed bekeken worden waarover de persoon zelf kan blijven beslissen, en waarover niet. Een advocaat is nodig bij de rechter. GMW advocaten kan u goed van dienst zijn.

Samen beslissen

Soms is duidelijk wie de vertegenwoordiger zal worden, bijvoorbeeld een ouder, de partner, een broer/zus of een kind. De betrokkene (rechthebbende) kan op schrift vastleggen of hebben vastgelegd dat die persoon hem zal vertegenwoordigen. Af en toe is het wenselijk dat een onafhankelijk persoon de rechthebbende zal vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in het geval van een familieruzie.

Curatele, bewind en mentorschap

Het kan nodig zijn om de vertegenwoordiging wettelijk af te dwingen. Bijvoorbeeld als iemand onverantwoord geld uit blijft geven of zelfstandig wil blijven wonen, terwijl dat echt niet kan. De kantonrechter kan dan een vertegenwoordiger aanstellen, die bepaalde beslissingen voor de persoon zal nemen.

  • Een mentor neemt beslissingen op het persoonlijke vlak: over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding;
  • Een bewindvoerder beheert bepaalde goederen en/of het geld van de persoon in kwestie;
  • Een curator behartigt de financiële én persoonlijke belangen. Hij is dus eigenlijk zowel mentor als bewindvoerder. Het is de meest vergaande vorm van vertegenwoordiging, waarbij de persoon in kwestie bijna geen eigen beslissingen meer mag nemen.

Artikelen

De “baby-BV” wordt volwassen
Remarriage of the surviving parent
Accepting an inheritance or rejecting
Erfbelasting en Schenkbelasting Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022
Dag van de Erfrecht
Doet de executeur geheimzinnig?
Digitale nalatenschap
Positie van stiefkinderen in het erfrecht
Erfrecht whitepaper
Ruzie over verkoop woning na overlijden ouder
Hebben schenkingen invloed op de verdeling van de erfenis?
Verdeling van het pensioen in eigen beheer bij echtscheiding