Continuïteit onderneming

Staat u wel eens stil bij de continuïteit van uw onderneming? Wat gebeurt er als u wegvalt? Met een continuïteitsplanning zorgt u ervoor dat uw onderneming doordraait.

Fiscale maatregelen

Het is verstandig om te beoordelen welke civiele en fiscale maatregelen getroffen kunnen worden om het voortbestaan van uw onderneming te waarborgen.

Inzicht in de materie is van groot belang omdat uw plannen onder meer moeten worden afgestemd op de inkomstenbelasting, het erfrecht en de successiewet. Een ander dient ook zijn weerslag te krijgen op de inhoud van uw testament.

Continuïteit van uw onderneming

Een continuïteitsplanning zou bijvoorbeeld kunnen behelzen:

  • Een stichting oprichten
    In deze stichting worden de aandelen van het bedrijf ondergebracht. Daarmee komt de zeggenschap bij het stichtingsbestuur terecht en verdwijnt deze uit de nalatenschap.
  • Bestuur blijvend informeren
    Afspraken vastleggen over de communicatie tussen de onderneming en die stichting. Het bestuur van de stichting moet met regelmaat geïnformeerd worden. Een kwartaalbijeenkomst kan al voldoende zijn.
  • Draaiboek
    Een draaiboek maken is van belang voor de continuïteit van uw onderneming. Wie er geïnformeerd wordt als u wegvalt, in welke volgorde dat gebeurt en wat er in de gegeven omstandigheden naar buiten gebracht wordt, zijn punten die aan de orde komen in een draaiboek.

Een verstandige ondernemer kijkt naar de toekomst en houdt rekening met goede en kwade kansen.

Artikelen

De “baby-BV” wordt volwassen
Remarriage of the surviving parent
Accepting an inheritance or rejecting
Erfbelasting en Schenkbelasting Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022
Dag van de Erfrecht
Doet de executeur geheimzinnig?
Digitale nalatenschap
Positie van stiefkinderen in het erfrecht
Erfrecht whitepaper
Ruzie over verkoop woning na overlijden ouder
Hebben schenkingen invloed op de verdeling van de erfenis?
Verdeling van het pensioen in eigen beheer bij echtscheiding